Johtava asiantuntija (kuluttajatuotteet)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kansallinen turvallisuusviranomainen, joka valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Lisätietoa toimialoistamme ja toiminnastamme www.tukes.fi.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hakee

 

JOHTAVAA ASIANTUNTIJAA

 

kuluttajatuotteiden turvallisuusvalvontaan Helsinkiin tai Tampereelle. Tehtävä alkaa 1.7.2017 tai sopimuksen mukaan.

 

Kuluttajatuotteet–ryhmä valvoo kuluttajille tarkoitettujen lelujen, lastenhoitotarvikkeiden, koneiden, henkilönsuojainten, yleisten kulutustavaroiden, kaasulaitteiden ja palovaaraa aiheuttavien kuluttajatuotteiden turvallisuutta sekä hoitaa kansallisen RAPEX-yhteyspisteen tehtävät. Johtavan asiantuntijan tehtäviin kuuluu asiantuntijoiden ohjaaminen markkinavalvonnassa sekä vastuu RAPEX -yhteyspisteen toiminnasta. Johtava asiantuntija osallistuu laaja-alaisesti kansainväliseen ja kansalliseen sidosryhmäyhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen, viestii aktiivisesti valvonnasta sekä toimii ryhmäpäällikön sijaisena.

 

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esimerkiksi tekniikan alalta), alan ja valvontakentän tuntemusta sekä aikaisempaa työkokemusta valvontaviranomaisessa, sertifiointi- tai testauslaitoksessa, tehtäväalueen tuotteita valmistavassa teollisuudessa tai kaupan alalla. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa auttaa esimieskokemus.

 

Monipuolinen sidosryhmäverkosto sekä laatu- ja turvallisuusjohtamisen tai hankinnan asiantuntemus, digitalisointiosaaminen, sosiaalisen median hallinta sekä uusien kaupankäynnin tapojen ja tekniikoiden tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

 

Tehtävässä odotetaan lisäksi

  • palveluhenkisyyttä
  • oma-aloitteista ja vastuullista työskentelytapaa
  • hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavaa englannin kielen taitoa.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 3748 -5379 euroa (vaativuusluokka 110). Tehtäväkohtainen palkanosa on 3748 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 43,5 % tehtävänkohtaisesta palkasta.

  

Lisätietoja antaa

Johtaja Tuiri Kerttula, puh. 029 5052 643

sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 30.3.2017 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-44-2017. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki.  Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.