Kolme ylitarkastajaa (kemikaalilaitosten turvallisuusvalvonta)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee

 

KOLMEA  YLITARKASTAJAA

 

kemikaalilaitosten turvallisuusvalvontaan Tampereelle. Tehtävät alkavat 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

 

Ylitarkastajien tehtäviin kuuluu vaarallisten kemikaalien käytön ja varastoinnin turvallisuusvalvonta sekä tarvittaessa räjähde- ja kaivosturvallisuuteen liittyviä tehtäviä.  Tehtävät ovat itsenäisiä ja vaativia asiantuntijatehtäviä, joihin kuuluu valvonta (valvontakäynnit; lupien, turvallisuusselvitysten, pelastussuunnitelmien ja ilmoitusten käsittely ja esittely; onnettomuustutkinta) sekä valvontaan ja laitosturvallisuuteen liittyvä tiedottaminen ja kehittäminen. Osana kehittämistoimintaa ylitarkastajat osallistuvat pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. 

 

Ylitarkastajat työskentelevät teollisuusyksikön teolliset prosessit-ryhmässä.

 

Ylitarkastaja (1) toimii lupapäätösten valmistelijana ja esittelijänä sekä päätösten ratkaisijana, hän voi toimia asiakysymyksissä myös ryhmäpäällikön sijaisena.

 

Ylitarkastaja (2) toimii lupapäätösten valmistelijana ja esittelijänä, hän voi toimia myös päätösten ratkaisijana.

 

Ylitarkastaja (3) toimii lupapäätösten valmistelijana ja esittelijänä.

 

Tukes voi valintamenettelyn aikana harkita, täytetäänkö näistä viroista yksi vai useampi.

 

Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Kaikissa tehtävissä eduksi on valvontamenettelyiden tunteminen.

 

Ylitarkastajan (1) tehtävässä edellytetään vahvaa osaamista prosessiturvallisuudessa sekä laajaa toiminta-alueen tuntemusta ja oman vastuualueen koordinointikykyä.

 

Ylitarkastajan (2) tehtävässä edellytetään hyvää prosessiturvallisuuden tuntemusta ja kokemusta toimialalta.

 

Ylitarkastajan (3) tehtävässä prosessiturvallisuuden ja toimialan tunteminen on hyödyksi.

 

Tehtävissä odotetaan lisäksi:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • palveluhenkisyyttä
  • oma-aloitteista ja vastuullista työskentelytapaa
  • matkustusvalmiutta
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavaa englannin kielen taitoa.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella.

 

Ylitarkastajan (1) tehtävän palkkaus määräytyy Tukesin vaativuustason 110 mukaisesti siten, että kokonaispalkka on välillä 3748 -5378 €. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3748 €/kk. 

 

Ylitarkastajan (2) tehtävän palkkaus määräytyy Tukesin vaativuustason 109 mukaisesti siten, että kokonaispalkka on välillä 3409 - 4892 €. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3409 €/kk.

 

Ylitarkastajan (3) tehtävän palkkaus määräytyy Tukesin vaativuustason 108 mukaisesti siten, että kokonaispalkka on välillä 3096 – 4443 €. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3096 €/kk.

 

Kaikissa tehtävissä maksetaan tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, joka on enintään 43,5% tehtäväkohtaisestä palkasta.

 

Virat ovat viraston yhteisiä.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

ryhmäpäällikkö Leena Ahonen, puh. 02950 52 487

johtaja Päivi Rantakoski puh. 02950 52 359

sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 26.2.2018 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-33-2018. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki.  Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.