Talousryhmän päällikkö

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee palvelukseensa Helsinkiin

 

TALOUSRYHMÄN PÄÄLLIKKÖÄ

 

Tehtävä alkaa 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.

 

Talousryhmän päällikkö toimii talousryhmän esimiehenä. Talousryhmä huolehtii Tukesissa valtion talousarviolain ja -asetuksen mukaisista kirjanpitoyksikön tehtävistä ja taloushallintopalveluista. Kirjanpitoyksikön tehtäviin kuuluvat mm. menojen ja tulojen käsittely, sisäinen laskenta, talousarvion suunnitelmatietojen ylläpito, talousarvion toteuttamisen yleisvalvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen. Taloushallintopalveluihin kuuluvat lisäksi toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta sekä niihin liittyvä kehittäminen ja viestintä.

 

Osa tehtävistä on siirretty palvelusopimuksella Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) hoidettavaksi. Talousryhmän päällikkö vastaa taloushallintoa koskevien palvelusopimusten hallinnasta sekä yhteistyöstä palveluntarjoajien kanssa.

 

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esim. kauppa- tai taloustieteiden alalta sekä perehtyneisyyttä valtion taloushallinto-, talousarvio-, tilinpäätös- ja tulosohjausmenettelyihin. Kokemus sisäisen laskennan, toiminnan ja talouden suunnittelusta ja niiden kehittämisestä lasketaan eduksi, samoin aikaisempi kokemus esimiestyöstä.

 

Tehtävässä edellytetään lisäksi

  • analyyttistä työotetta
  • organisointikykyä
  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia
  • palveluhenkisyyttä
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • vähintään tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa.

 

Tukesissa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 4.481 – 6.430 euroa (vaativuusluokka 112).

 

Lisätietoja antavat:

johtaja Juha Karjalainen, puh. 029 5052 381

ryhmäpäällikkö Marja Hyvönen, puh. 029 5052 208

ryhmäpäällikkö Annika Kutilainen, puh. 029 5052 042

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 30.10.2017 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi -sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-420-2017. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Päivitetty 11.10.2017