Ylitarkastaja (kemikaalilainsäädännön valvonta)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee

 

YLITARKASTAJAA

 

kahden (2) vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen kemikaalilainsäädännön valvontatehtäviin. Tehtävän sijaintipaikka voi olla joko Tampere tai Helsinki. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan toiveensa tehtävän sijaintipaikasta. Tehtävä alkaa vuoden 2018 alusta tai sopimuksen mukaan.

 

Ylitarkastajan tehtävät liittyvät kemikaalilainsäädännön valvontaan, erityisesti kansalliseen kemikaalituoterekisteriin tehtävien kemikaali-ilmoitusten valvontaan, ja IT-hankkeiden kehitystyöhön. Tehtävät ovat itsenäisiä ja vaativia asiantuntijatehtäviä, jotka sisältävät mm. EU:n kemikaalilainsäädännön (ns. REACH- ja CLP-asetukset) sekä kansallisen lainsäädännön tulkintaa, yritysten tekemien kemikaali-ilmoitusten ja muiden velvoitteiden valvontaa sekä IT-hankkeiden kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvää selvitys- ja valmistelutyötä. Tehtävään sisältyy myös neuvontaa ja muuta yhteydenpitoa yrityksiin. Ylitarkastaja toimii Tukesin kemikaalit-yksikön kemikaalituotteet-ryhmässä.

 

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa esimerkiksi luonnontieteistä sekä CLP-asetuksen luokitusta ja merkintöjä koskevien velvoitteiden hyvää osaamista. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös ymmärrystä viranomaisen rekisterien ylläpitoon ja hallintaan liittyvistä asioista. Tehtävässä on eduksi kokemus viranomaisvalvontatyöstä ja hallinnollisista menettelyistä. Valvontatyössä tarvitaan määrätietoista, järjestelmällistä ja riskiperusteista otetta.

 

Tehtävässä odotetaan lisäksi:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • oma-aloitteista ja vastuullista työskentelytapa
  • kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia ja tehdä itsenäisesti päätösesityksiä
  • aloitteellisuutta ja paineensietokykyä
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavaa englannin kielen taitoa. Sujuva ruotsin kielen taito on eduksi
  • hyvää IT-osaamista.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 3096 - 4442 euroa (vaativuusluokka 108). Tehtäväkohtainen palkanosa on 3096 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 43,5 % tehtävänkohtaisesta palkasta.

 

Virka on viraston yhteinen.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

ryhmäpäällikkö Marilla Anttila, puh. 029 5052 048

johtaja Tiina Putkonen, puh. 029 5052 959

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 27.11.2017 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-482-2017. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi  tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki.  Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

Päivitetty 9.11.2017