Ylitarkastaja (pyroteknisten tuotteiden valvonta)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee

 

YLITARKASTAJAA

 

Pyroteknisten tuotteiden valvontaan Helsinkiin tai Tampereelle. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan toiveensa tehtävän sijaintipaikasta. Tehtävä on määräaikainen ja kestää kaksi vuotta. Tehtävä alkaa 01.01.2018 tai sopimuksen mukaan.

 

Ylitarkastajan tehtävät liittyvät pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden valvontaan (markkinavalvontaan) ja siihen liittyvään viestintään ja kehittämistoimiin. Osana kehittämistoimintaa ylitarkastaja osallistuu sekä kansalliseen että pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla tapahtuvaan kansainväliseen yhteistyöhön. Tehtävät ovat itsenäisiä ja vaativia asiantuntijatehtäviä, jotka sisältävät pyroteknisten tuotteiden esimerkiksi ajoneuvojen airbag-tyynyjen laukaisimien, hätä- ja valaisuvälineiden/rakettien, ilotulitteiden ja tehostesavujen vaatimustenmukaisuuden valvontaa kenttätarkastuksin, tuotteiden koeammuntoja ja standardin mukaisten testausten organisointia ja alan toimijoiden laadunvarmennusjärjestelmien auditointeja.

 

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulutasoista tutkintoa (teknillinen tai luonnontieteellinen tutkinto) sekä perehtyneisyyttä tehtävän toimialaan. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää työkokemusta räjähteisiin tai pyroteknisiin tuotteisiin liittyvältä alalta. 


Eduksi katsomme räjäyttäjän tai panostajan koulutuksen, kokemusta ajoneuvojen pyrotekniikasta, laatujärjestelmistä (esim. ISO 9001 tai ISO/IEC 17025), valvontatoiminnasta tai julkishallinnosta sekä hyvät it-taidot.

 

Tehtävässä odotetaan lisäksi:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • palveluhenkisyyttä
  • oma-aloitteista ja vastuullista työskentelytapaa
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
  • matkustusvalmiutta
  • erinomaista suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kansainvälisessä yhteistyössä tarvittavaa englannin kielen taitoa.

 

Virkaan valittavasta henkilöstö voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 3096 – 4442 euroa (vaativuusluokka 108). Tehtäväkohtainen palkanosa on 3096 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 43,5 % tehtävänkohtaisesta palkasta.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, puh. 029 5052 128

johtaja Tuiri Kerttula, puh. 029 5052 643

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 24.10.2017 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-408-2017. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

 

 

 

 

Päivitetty 4.10.2017