Ylitarkastaja (sähköturvallisuus)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hakee

 

YLITARKASTAJAA

 

sähköturvallisuuden valvontaan Tampereelle. Tehtävä alkaa 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan.

 

Viran tehtävät koostuvat sähköurakoinnin, sähköasennusten ja sähkötarkastajien turvallisuusvalvonnasta. Tehtävät ovat itsenäisiä asiantuntijatehtäviä, jotka sisältävät toimialueen valvontaa sekä tähän liittyvää tiedottamista ja kehittämistä. Työstä suurin osa tehdään toimipisteessä, mutta valvontatehtäviin kuuluu olennaisena osana myös valvontakäynnit koko maan alueella.

 

Edellytämme hakijalta korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai insinööritutkintoa sähkövoimatekniikasta ja perehtyneisyyttä toimialaan ja sähköasennusten turvallisuuskysymyksiin. Eduksi katsomme kokemuksen sähköasennusten asennus-, huolto- tai tarkastustehtävistä sekä laatujärjestelmistä. Annamme työhön vaadittavan opastuksen.

 

Tehtävässä odotetaan lisäksi:

  • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
  • kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vastuullista työskentelytapaa
  • matkustusvalmiutta
  • suomen kielen taitoa ja kykyä selkeään suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun
  • kansainvälisessä yhteistyössä vaadittavaa kielitaitoa

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa on käytössä tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä. Palkkaus määräytyy aikaisemman kokemuksen ja näyttöjen perusteella siten, että kokonaispalkka on välillä 3096 – 4442 euroa (vaativuusluokka 108). Tehtäväkohtainen palkanosa on 3096 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 43,5 % tehtävänkohtaisesta palkasta.

 

Virka on viraston yhteinen.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

ryhmäpäällikkö Harri Westerlund, puh. 02950 52 572

johtaja Päivi Rantakoski puh. 02950 52 359

sähköposti etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Hakuaika päättyy 24.1.2018 klo 16.15. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti www.valtiolle.fi –sivuston kautta, ilmoituksen ID-numero 32-14-2018. Hakemuksen voi myös lähettää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Opastinsilta 12 B, PL 66, 00521 Helsinki. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.