Kemikaalit, kaasut-teollinen käsittely

Haku
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
PäiväOtsikko
8.9.2014 Epäonnistunut prosessin typetys syynä räjähdykseen Joensuun pyrolyysilaitoksella
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan Fortum Power and Heat Oy:n pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 tapa...
3.9.2014 Tukes myönsi Talvivaaralle luvan uraanin käsittelyyn
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Talvivaaran kaivokselle luvan ottaa talteen ja rikastaa kaivostoiminnan sivutuotteena synt...
28.8.2014 Kemikaalilaitosten tehtävä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  Suomessa on satoja vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia laitoksia, joiden on varauduttava kemikaalionnettomuuksiin. Teollisuusalue...
18.7.2014 Norilsk Nickelin Harjavallan vuodosta on pyydetty selvitys
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä kemikaaliturvallisuuslain mukaista selvitystä heinäkuun al...
7.5.2014 Nestekaasulaitoksille tehtävä määräaikaistarkastuksia
  Nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia 1.1.2013 voimaan tulleiden asetusmuutosten (855/2012) myötä. Tarkastuksia tekevät tarkas...
11.4.2014 Pienyrityksille opastusta kemikaaliriskien hallintaan
  Vaarallisia kemikaaleja käyttäville ja varastoiville pienyrityksille on tarjolla laaja tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnas...
10.4.2014 Kemikaali- ja räjähdelaitosten tehovalvonta tuotti tulosta
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti syksyllä 2013 tehostetun valvonnan kemikaali- ja räjähdelaitoksissa, joiden toiminnassa oli hav...
5.11.2013 Räjähdejätteiden varomaton käsittely ja varastointi aiheuttivat Vihtavuoren suuronnettomuusvaaran
  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan puutteet Pyhäsalmen kaivoksen räjähdejätteen käsittelyssä ja Oy Forcit Ab:n jätteiden varastoin...
30.9.2013 Tukes tehostaa viestintää prosessilaitoksille
  Vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat laitokset saavat Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) jatkossa entistä enemmän ajanko...
11.9.2013 Tukes valvoo tehostetusti heikoimpia arvioita saaneita tuotantolaitoksia
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käynnistänyt tehostetun valvonnan tuotantolaitoksiin, joiden toiminnassa on määräaikaistarkastusten ...
Edellinen 1 2 3 4 5  ... Seuraava 
Päivitetty 27.8.2015