Painelaitteet

Haku
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
PäiväOtsikko
10.1.2017 Uudet painelaitesäädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistukseen ja käyttöön
  Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Painelaitelailla on tuotu Suomen lainsäädäntöön yk...
1.7.2016 Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille
  Uudistettu painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n painelaitedirektiivi 2014/68/EU tulee voim...
14.1.2016 Vanhojen lämmitysjärjestelmien käyttöönotto pakkasilla voi olla vaarallista
  Lämmityskattilat sekä muut lämmityslaitteistot ja lämpöpumput ovat kovassa käytössä pakkasten vuoksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) m...
15.9.2015 Painelaitteiden ja kattilalaitosten käytön turvallisuus varmistettava myös työnseisauksen aikana
  Lakko ja mielenilmaukset aiheuttavat aina muutoksia ja poikkeuksia normaaliin työrutiiniin. Tällöin kattiloita ja painelaitteita ajetaan alas, kä...
20.5.2015 Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti
  Painelaitteiden valmistajat, omistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset   Painelaitedirektiiviin hyväksyttiin viime kesänä muutoksia, jotka koske...
16.2.2015 Hengityslaitteiden komposiittipullot tarkastettava kolmen vuoden välein
  Hengityslaitteiden komposiittipullojen määräaikaistarkastukset on teetettävä tarkastuslaitoksella kolmen vuoden välein, muistuttaa Turvallisuus- ...
12.8.2014 Sukelluspullojen täyttöpaikan vaatimukset
Tiedotteessa kerrotaan, millaisessa tilassa sukelluspulloja voidaan täyttää ja mitä vaaditaan täyttöpaikan vastuuhenkilöltä ja täyttäjiltä.
24.3.2014 Sukelluspullojen täyttöpaikkojen turvallisuudessa kehitettävää
  Sukellusliikkeet ja -kerhot Tarkastuslaitokset     Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt valvontakäyntejä sukelluspullojen täyttöpa...
9.12.2013 Lämpölaitosten varolaitteet arvioitava säädösten mukaisesti
Painelaitteiden valmistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset   Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt vuosina 2012 ja 2013 markkinaval...
4.12.2013 Tukes muistuttaa lämmityskattiloiden paloriskeistä
  Tänä vuonna Suomessa on sattunut yli sata klapi-, hake- ja pellettikattilatulipaloa. Biopolttoaineiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkit...
Edellinen 1 2 3 Seuraava 
Päivitetty 27.8.2015