Painelaitteet

Haku
PäiväOtsikko
21.2.2017 Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt määräaikaistarkastusten piiriin
Kuljetusalan yritykset Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden, ns. bulkkisäiliöiden, rekisteröintirajaa ...
6.2.2017 Ylikonemestarin koulutus käynnistyy
  Energia- ja metsäteollisuus Kaukolämmön tuottajat Kattilalaitosten käytön valvojat Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Ylikonemestarin koulutus ...
6.2.2017 Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty
Energia- ja metsäteollisuus Kaukolämmön tuottajat Kattilalaitosten käytön valvojat Painelaitteiden tarkastuslaitokset   Kattilalaitosten käytön val...
10.1.2017 Uudet painelaitesäädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistukseen ja käyttöön
  Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Painelaitelailla on tuotu Suomen lainsäädäntöön yk...
1.7.2016 Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille
  Uudistettu painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n painelaitedirektiivi 2014/68/EU tulee voim...
20.5.2015 Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti
  Painelaitteiden valmistajat, omistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset   Painelaitedirektiiviin hyväksyttiin viime kesänä muutoksia, jotka koske...
16.2.2015 Hengityslaitteiden komposiittipullot tarkastettava kolmen vuoden välein
  Hengityslaitteiden komposiittipullojen määräaikaistarkastukset on teetettävä tarkastuslaitoksella kolmen vuoden välein, muistuttaa Turvallisuus- ...
12.8.2014 Sukelluspullojen täyttöpaikan vaatimukset
Tiedotteessa kerrotaan, millaisessa tilassa sukelluspulloja voidaan täyttää ja mitä vaaditaan täyttöpaikan vastuuhenkilöltä ja täyttäjiltä.
1.10.2013 Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta
  Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemik...
2.11.2012 Kylmälaitosten asennuksen ja käyttöönoton painelaitevaatimukset
Kylmälaitosten asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava painelaitesäädösten vaatimukset. Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi k...
Päivitetty 27.8.2015