Ammattilaistiedote: Massalla täytetyt jalometallikorut ongelmallisia

28.10.2009


Erilaisia massalla täytettyjä jalometallikoruja on tullut markkinoille viime ja tämän vuoden aikana. Kuluttajalle tilanne on ongelmallinen. Tuotetta rikkomatta ei voi nähdä kuinka paljon massaa tai jalometallia korussa on. Ostotilanteessa korujen myyjätkään eivät ole osanneet kertoa tuotteen rakenteesta. Täytetyt korut eivät täytä jalometallisäädösten vaatimuksia ja Tukes tulee markkinavalvonnassaan puuttumaan määräysten vastaisten korujen myyntiin.

 

Massalla täytetyt jalometallikorut (ns. massakorut) ovat onttoja koruja, joissa on jonkinlaisella massalla kiinnitettyjä kristalleja tms. niin, että massa täyttää onton korun kokonaan.

 

Säädösten vastainen massakoruSäädösten vastainen massakoruSäädösten vastainen massakoruSäädösten vastainen massakoru

Esimerkkejä säädösten vastaisista massakoruista.

 

Tukesiin on tullut useita tiedusteluja massakoruista kuluttajilta, vähittäismyymälöistä, maahantuojilta sekä tarkastuslaitokselta massakorujen laillisuudesta Suomen markkinoilla.

 

Tukes on selvittänyt asiaa markkinavalvonnassaan. Tuotteiden myyjät eivät pääsääntöisesti osanneet kertoa korujen massasta tai myivät tuotteen kokonaan kulta- tai hopeakoruna. Osa tuotteista myytiin onttoina jalometallituotteina.

 

Maahantuojien näkökantaa asiaan on myös selvitetty. Osa maahantuojista piti tuotteita säädösten mukaisina. Heidän mukaansa massa on kivien kiinnitysalusta, se on kokonaan nähtävissä ja eroaa selvästi jalometalliosista. Suuren enemmistön mielestä taas koru on täytetty, massaa on käytetty tuotteen vahvistamiseen, eikä korusta näe kuinka paljon siinä on jalometallia.

 

Valtioneuvoston asetuksen mukaan: "Käytettäessä metallista tai muusta materiaalista valmistettuja osia jalometallituotteessa, on pysyvällä merkinnällä osoitettava, mitkä osat eivät ole leimattavaa jalometallia. Jos merkintää ei teknisesti voida käyttää, on muiden osien selvästi erotuttava tuotteen leimattavasta jalometallista ja oltava nähtävissä. Leimattavan pitoisuuden alittavaa jalometallia, metallia tai muuta materiaalia ei saa käyttää jalometallituotteen vahvistamiseen, täyttämiseen tai painon lisäämiseen."

 

Wienin sopimuksen (Hallmarking Convention, HMC), joka koskee ns. CCM-leimattavia tuotteita, mukaisesti: "Epämetallisten aineiden käyttö on sallittu, mikäli ne erottuvat selvästi jalometallista, niitä ei ole pinnoitettu tai värjätty siten, että ne muistuttavat jalometallia, ja niiden määrä on nähtävissä." Kuitenkin täyttäminen ja painon lisääminen on rajattu vain muutamiin tuoteryhmiin, joita ovat mm. kynttilänjalat ja ruokailuvälineet.

 

Näiden selvitysten perusteella Tukes on päätynyt siihen, että massaa voi käyttää kivien kiinnitykseen, jos sekä massan määrä että jalometallin osuus ovat selvästi näkyvissä.

Massaa ei kuitenkaan voi käyttää korun vahvistamiseen, täyttämiseen tai painon lisäämiseen. Massaa on käytetty korun vahvistamiseen, jos koru ei pysy koossa tai vääntyy helposti ilman massaa. Koru on säädösten vastainen myös silloin, jos se on täytetty massalla. Ja jos korun painosta suuri osa koostuu massan painosta, on massaa käytetty painon lisäämiseen. Alla olevissa kuvissa massa näkyy sinisenä.

 

Kuva 1. Säädösten vastainen levymäinen rakenne.   

Kuva 2. Hyväksyttävä rakenne,  ei täytetty.

Kuva 3. Hyväksyttävä rakenne.

Kuva 4. Hyväksyttävä rakenne, jalometallin määrä selvästi nähtävissä.   

Kuva 5. Poikkileikkauskuva hyväksyttävästä pallomaisesta korusta.

 

                                             

                

Myyjän kannattaa aina kertoa kuluttajalle tarkasti korun ominaisuudet ja sen hoito ja puhdistus, jottei ikäviä yllätyksiä tule esimerkiksi kivien irrotessa.

 

Lisätietoja:

Pirjo Säle, ylitarkastaja, 029 5052 672, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.