Glyfosaatin jatkosta keskusteltiin Brysselissä

5.10.2017 Lehdistötiedote

 

Glyfosaatin hyväksymisestä keskusteltiin tänään 5.10.2017 EU:n virkamieskokouksessa Brysselissä. Hyväksymisestä ei ollut tarkoitus äänestää, vaan asia oli esityslistalla keskustelukohdassa. Usealla jäsenvaltiolla ei edelleenkään ollut kantaa glyfosaatin hyväksyttävyyteen. Asiasta on kuitenkin äänestettävä ennen glyfosaatin nykyisen hyväksynnän päättymistä 31.12.2017.

 

Glyfosaatista keskusteltiin pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaostossa. Komission viimeisin ehdotus sisältää glyfosaatin hyväksymisen 10 vuodeksi normaalin 15 vuoden hyväksymisajan sijaan. Riskinarvioinnin perusteella glyfosaatti voitaisiin hyväksyä 15 vuodeksi.

 

– Politiikka on ajanut tässä tapauksessa riskinarvioinnin yli ja se on vaikuttanut jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytymiseen, Liisa Hirvonen Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) toteaa. Tukesin kanta asiaan perustuu nimenomaan tehoaineiden riskien arviointiin sekä sen perusteella valmisteille annettaviin riskinhallintatoimenpiteisiin.

 

Glyfosaatin tulevaisuus on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä ja sitä koskeville asioille on perustettu oma paikka komission nettisivuille https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/glyphosate_en, josta löytyy lisätietoa tehoaineen tilanteesta.

 

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on tällä hetkellä 53 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön.

 

Ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa ostaa ja käyttää vain kasvinsuojelututkinnon suorittanut henkilö.  

 

Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, p. 029 5052 040

Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tukesin verkkosivuilta löytyvät aiemmat tiedotteet sekä lisätietoja glyfosaatista:

http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.