Tarkennuksia metsätaimitarhojen kasvinsuojelun pohjavesirajoituksiin paakkutaimituotannossa

3.10.2014 Ammattilaistiedote

 

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottavat:

 

Osa kasvinsuojeluaineista tai niiden hajoamistuotteista voi kulkeutua maakerrosten läpi, minkä vuoksi niiden käyttö on rajoitettua pohjavesialueilla. Metsätaimet tuotetaan nykyisin paakkutaimina muovihuoneissa, jolloin riski kasvinsuojeluaineiden kulkeutumisesta taimitarhalta ympäristöön on pienentynyt merkittävästi aiempaan paljasjuuritaimituotantoon verrattuna. Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeiden pohjavesirajoitukset koskevat ensisijaisesti vähäistä paljasjuuritaimien kasvatusta ja tarpeellisia kasvinsuojeluruiskutuksia voi tehdä paakkutaimituotannossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ajanmukaistaa kuluvan vuoden aikana metsätaimitarhoilla käytettävien valmisteiden myyntipäällykset.

 

Vajaa puolet metsäpuiden taimitarhoista sijaitsee hiekkakankailla tai harjuilla, jotka ovat pohjavesialueita. Karkeat maalajit läpäisevät vettä hyvin ja siten kasvinsuojeluaineita tai niiden hajoamistuotteita on mahdollista päätyä pohjaveteen paljasjuuritaimituotannossa, joka oli ennen vallitseva taimituotantomuoto. Tämän vuoksi eräiden metsätaimien suojaamiseen tarkoitettujen kauppavalmisteiden käyttö on kielletty pohjavesialueilla. Paakkutaimituotannossa suurin osa tuhohyönteisten, sienitautien ja rikkakasvien torjuntaan käytettävistä kasvinsuojeluaineista sitoutuu kuitenkin suojattaviin taimiin ja kasvualustan turvepaakkuun tai hajoaa luonnossa suhteellisen nopeasti.

 

Suomen ympäristökeskus on esittänyt, että pohjavesirajoitus ei koske paakkutaimituotantoa metsätaimitarhoilla, kun kasvatus tapahtuu asfaltti- tai muovikatealustalla. Avomaalla paljasjuuristen taimien kasvatuksessa pohjavesikiellon tai -rajoituksen sisältäviä kasvinsuojeluaineita ei saa edelleenkään käyttää. Toistuvan käytön rajoitusta voidaan paakkutaimituotannossa tulkita niin, että tällaisen rajoituksen sisältävää valmistetta voi käyttää kahtena peräkkäisenä vuonna edellyttäen, että tämän jälkeen käytössä pidetään kahden vuoden tauko. Tukes muuttaa tämän vuoden loppuun mennessä metsätaimitarhoille hyväksyttyjen aineiden myyntipäällykset tämän esityksen mukaisiksi.

 

Kasvinsuojeluaineiden ammattimaisina käyttäjinä taimitarhojen tulee noudattaa integroidun torjunnan periaatteita. Paakkutaimitarhoilla kasvinsuojeluaineiden ympäristökuormitusta voidaan vähentää tekemällä ruiskutukset huolellisesti ja vain silloin, kun muut torjuntatavat eivät ole riittäviä, sekä minimoimalla muovihuoneesta ja kasvatuskentiltä lähtevät valumat.

 

Lisätietoja:

 

Vanhempi tutkija Marja Poteri, Metla

marja.poteri@metla.fi, puhelin 050 3914853

 

Tutkija Katri Himanen, Metla

katri.himanen@metla.fi, puhelin 040 801 5276

 

Ylitarkastaja Heli Anttila, Tukes (kasvinsuojeluaineisiin liittyvät kysymykset)

etunimi.sukunimi@tukes.fi, puhelin 029 5052 034

 

» Tiedote Metsäntutkimuslaitoksen sivuillaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.