Kemikaalilaitosten ja -varastojen turvallisuus

Haku
PäiväOtsikko
13.2.2018 Teollisuuslaitokset hallitsevat riskejä entistä paremmin
  Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat kehittyneet parempaan suuntaan teollisuuslaitoksissa. Vastuuttomasti toimivien laitosten määrä on pieni, s...
9.3.2017 Hajukaasujärjestelmän kunnossapidon puutteet syynä Kemin Veitsiluodon sellutehtaan onnettomuuteen
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla Kemissä 7....
20.11.2015 Nestekaasulaitosten huolehdittava määräaikaistarkastuksista
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, joilla varmistetaan nestekaa...
29.9.2015 Miksei kemikaalionnettomuuksia saada loppumaan?
  Vaarallisia kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa tapahtuu samanlaisia onnettomuuksia yhä uudestaan. Eikö aiemmista onnettomuuksista oteta oppia...
17.9.2015 Patruunoiden kotisäilytystä koskeva sääntö palautettiin aikaisempaan muotoonsa
TEMin tiedote    
3.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö korjaa patruunoiden kotisäilytystä koskevan säännön
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote   Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa saadun palautteen vuoksi räjähteiden turvallisuutta koskevan asetuksen pat...
2.9.2015 Räjähdevarastoille vaaditaan hälytyslaitteisto
  HUOM! Työ- ja elinkeinomisteriö on korjaamassa patruunoiden kotisäilytystä koskevaa sääntöä, tiedote 3.9.2015   Räjähdevarastojen turvallisuusvaa...
16.6.2015 Kemikaalilaitosten tehtävä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä
    Vaarallisia kemikaaleja käsitteleville laitoksille tuli uusia turvallisuusvelvoitteita ns. kemikaaliturvallisuusasetuksen myötä. Velvoitteet ko...
29.5.2015 Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten päivitettävä kemikaalimäärät ja luokitukset
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että kaikkien vaarallisia kemikaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten pitää käydä läpi kä...
31.3.2015 Tukes opastaa kauppoja säilyttämään palavia nesteitä turvallisesti
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ohjeistaa kauppoja palavien nesteiden säilytyksestä liiketiloissa. Tuulilasinpesunesteiden, jäänestoain...
Päivitetty 27.8.2015