Patruunoiden kotisäilytystä koskeva sääntö palautettiin aikaisempaan muotoonsa

17.9.2015

TEMin tiedote

  

Hallitus kumosi 17.9.2015 syyskuun alussa voimaan tulleen turvallisuusvaatimusasetuksen vaatimukset patruunoiden ja muiden räjähteiden kotisäilytyksen palonkestosta ja säilytyskaapin merkinnöistä.

 

Päätös palauttaa kotisäilytystä koskeva säännös entisen kaltaiseksi. Patruunat ja ruuti tulee sen jälkeen entiseen tapaan säilyttää riittävän huolellisesti ja varovaisesti sekä lukitussa kaapissa siten, että ne eivät joudu asiattomien haltuun.

 

Patruunoiden ja muiden kotona säilytettäviin ampuma-aseisiin liittyvien ampumatarvikkeiden säilytys olisi perusteltua järjestää yhdenmukaisesti aseiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi sääntelyn uudistamista siksi jatkossa yhdessä ampuma-aselaista vastaavan sisäministeriön kanssa. Kansalaisten kannalta olisi käytännöllisintä, että vastaisuudessa ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sääntely koottaisiin yhteen paikkaan.

 

Lisätiedot:

kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, p. 029 506 2697

 

Tiedote TEM:n sivuilla

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.