Moottoriurheilutapahtumien turvallisuudessa kehitettävää

22.12.2017 Lehdistötiedote

 

Moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien turvallisuussuunnittelusta löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Tukes selvitti vuoden 2017 aikana palveluntarjoajien ja tapahtumanjärjestäjien turvallisuuskäytäntöjä ja -osaamista.

 

Tukesin valvonta kohdistui yhdeksään moottoriurheilupalveluntarjoajaan, jotka kiertävät ympäri Suomea sekä tapahtumiin, jotka toistuvat vain kerran vuodessa.  Osalle palveluntarjoajista tehtiin laajempi turvallisuusjohtamisen tarkastus ja osalta tarkastettiin kuluttajaturvallisuuslain mukaiset turvallisuusasiakirjat.

 

Positiivisia havaintoja

 

– Erityisesti kuljettajien turvallisuuteen oli kiinnitetty huomioita.

 

– Ajoneuvon ajautuminen yleisön joukkoon oli pyritty estämään ratatoiminnassa ajoneuvoesteillä.

 

– Yleisön pääsy radalle oli pyritty estämään rajaamalla yleisölle osoitettu alue aitauksilla.

 

Kehitettävää


 – Turvallisuussuunnittelua ja toiminnan dokumentointia tulee kehittää. Käytännössä on voitu toteuttaa suojauksia vaarojen poistamiseksi, mutta näiden perusteet ja esittäminen saattavat puuttua kokonaan.

 

– Olemassa olevia käytäntöjä ei ole kirjattu suunnitelmiin ja ohjeisiin, ja niiden hyödyntäminen riippuu yksilöistä. Turvallisuusjohtaminen on henkilösidonnaista ja perustuu yksilöiden kokemuksiin ja osaamiseen.

 

– Henkilöstön ymmärrystä ja tietoisuutta vaaroista, säännöistä ja suojausten tarkoituksista ja vaikutuksista tulisi lisätä.

 

– Vaaroja on arvioitu riskeinä pääosin vain yleisellä tasolla, kuten ”kolari” tai ”tulipalo”, tarkemmin yksilöimättä tilanteita.

 

– Yleisön opastamisesta ja ohjaamisesta myös radan ulkopuolella tulisi huolehtia paremmin. Yleisöturvallisuutta tulisi kehittää mm. kulkureiteissä, muissa palveluissa ja yleisöensiavussa.

 

– Medialle tarkoitettujen katselu- ja kuvauspaikkojen määrittelyssä, opastamisessa ja valvonnassa on kehitettävää.  Järjestäjä on vastuussa kaikkien tapahtumassa mukana olevien muiden tahojen, kuten median edustajien, kumppaneiden työntekijöiden ym. turvallisuudesta.

 

– Lippusiimaa ei voida pitää riittävänä yleisön eristämisenä ajoalueesta.

 

– ­Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista valvontaviranomaiselle (Tukes) ei ollut useinkaan tapahtumanjärjestäjien tiedossa.

 

– Tapahtuman aikana tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden seurantaa tulisi kehittää. Vaaratilanteisiin ja loukkaantumisiin tulee kyetä reagoida pienemmissäkin tilanteissa nopeasti, jotta voidaan estää muiden vastaavien tilanteiden syntyminen. Onnettomuuskirjanpitoa ja -seurantaa tulee hyödyntää tulevien tapahtumien suunnittelussa.

 

Poliisin ja pelastuslaitoksen rooli moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien valvonnassa on ollut merkittävä. Palveluntarjoajien yhteistyö viranomaisten kanssa sekä viranomaisten keskinäinen yhteistyö ovat jatkossakin selvästi tarpeen.

 

Tukes on laatinut moottoriurheilupalveluntarjoajille ohjeistusta.

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kari Koponen, puh. 029 5052 094, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.