Ammattilaistiedote: Automaattisten sammutuslaitteistojen painelaitteille valmistunut ohje

28.6.2012 Ammattilaistiedote

 

Finanssialan Keskusliitto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat julkaisseet ohjeen, jossa käsitellään automaattisten sammutuslaitteistojen painelaitteita koskevia vaatimuksia. Ohjeen vaatimukset koskevat paineesta aiheutuvia vaaroja. Sammutuslaitteistojen toiminnasta ja suorituskyvystä tulevia vaatimuksia ei käsitellä ohjeessa.

 

Sammutuslaitteiston painelaitteet on valmistettava painelaitelainsäädännön turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Sijoituksessa, asennuksessa, käyttöönotossa, tarkastuksissa ja ylläpidossa on samoin noudatettava painelaitelainsäädännön turvallisuusvaatimuksia. Sammutuslaitteistoihin liitettävien kaasupullojen käytössä, käsittelyssä ja tarkastuksissa on toimittava vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän lainsäädännön mukaisesti.

 

Ohjeen sisältö on seuraava:

–     painelaitteiden määritelmät

–     valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevat vaatimukset

–     sijoitusta koskevat vaatimukset

–     rekisteröintiä koskevat vaatimukset

–     ylläpitoa koskevat vaatimukset

–     tarkastusta koskevat vaatimukset

–     käytöstä poistamista koskevat vaatimukset.

 

Lisätietoja:

Johanna Soppela, ylitarkastaja / paineelliset järjestelmät, puh. 010 6052 585

Hannu Nuolivirta, tekninen asiantuntija / pelastustoimen laitteet, puh. 010 6052 586
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes

 

Automaattisen sammutuslaitteiston painelaitteet -ohje (PDF, 475 kt)

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.