Tukes-ohje S10 on uusittu

31.1.2018

 

Ohje S10 sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Uusitun ohjeen tunnus Tukes-ohjeiden juoksevassa numeroinnissa on 20/2018. Ohjeen nimessä on säilytetty myös vanha S10-tunnus, joka uusitussa ohjeessa on S10-2018 .

 

Ohje löytyy Tukesin verkkosivuilta. Ohje korvaa Tukes-ohjeen 19/2017 (S10-2017) . Uusittuun ohjeeseen on lisätty seuraavien standardien ja julkaisujen uudet painokset:

  • Standardisarja SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset
  • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat

 

 

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Harri Westerlund, puh. 029 5052 572

sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.