CMR-aineet

Kirjainyhdistelmä CMR tulee sanoista carcinogen, mutagen and/or reproductive toxicant eli CMR-aineet ovat syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja/tai lisääntymiselle vaarallisia aineita. Nämä kemikaalit ovat erittäin vaarallisia ihmisen terveydelle. Ne voivat vaikuttaa DNA:han – geneettiseen karttaamme – muuttamalla sitä ja aiheuttaa hallitsematonta solujen kasvua (syöpää) tai häiritä sukupuolista kehitystä.

 

Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja lisääntymismyrkyllisten aineiden aiheuttama vaara kuitenkin vaihtelee aineittain. EU-lainsäädännössä on rajoitettu CMR-aineiden markkinoille saattamista ja käyttöä aineina ja seoksissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen. Käytännössä siis kategorioihin 1A tai 1B luokiteltuja CMR-aineita ja -seoksia ei siis ole kuluttajien saatavilla. Pitoisuusrajat siitä, paljonko tällaisia aineita voi olla seoksessa ennen kuin koko seos luokitellaan CMR-aineeksi, voivat vaihdella ainekohtaisesti. Yleiset pitoisuusrajat luokituksesta säätävässä CLP-asetuksessa ovat 0,1% (C- ja M- ominaisuuksille) ja 0,3 % (R-ominaisuudelle).

 

CMR-aineita on lisätty myös EU:n erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle eli ns. kandidaattilistalle. Yrityksillä, jotka valmistavat tai maahantuovat esineitä, jotka sisältävät näitä aineita yli 0,1 prosenttia esineen painosta, on lakisääteisiä velvollisuuksia. Niiden on tiedotettava esineiden vastaanottajille aineesta ja esineen turvallisesta käyttötavasta. Niiden on myös annettava näitä tietoja niitä kysyville kuluttajille. 

 

 


Päivitetty 29.10.2014