Ftalaatit

Ftalaatteja esiintyy hyvin yleisesti elinympäristössämme ja niitä käytetään usein PVC-muovin (polyvinyylikloridi) pehmittiminä. Muovia muokataan pehmeäksi ja taipuisaksi lisäämällä pehmittimiä, yleisimmin ftalaatteja. PVC-muovin tunnistaminen päällepäin voi olla hankalaa, mutta joissain tapauksissa muovimateriaali on voitu erikseen merkitä esineessä. Ftalaateille voi altistua lukuisista lähteistä mm. leluista, lattiamatoista, maaleista, vaatteista, sandaaleista, laukuista, kosmetiikkatuotteista ja urheiluvälineistä. Terveysriskien kannalta onkin tärkeää saada käsitys kokonaiskemikaalialtistumisesta. Jokapäiväisiä valintoja tehdessään voi valita tuotteita, joiden käytöstä aiheutuvat riskit pystyy tiedostamaan ja hallitsemaan.

 

Ftalaatit eivät aiheuta välitöntä vaaraa ihmisen terveydelle. Ftalaateilla on paha maine etenkin siksi, että osa niistä on luokiteltu mm. lisääntymisvaarallisiksi ihmiselle. Lisääntymisvaaralliseksi luokiteltuja ftalaatteja ovat esimerkiksi

 

  • bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP saattaa heikentää hedelmällisyyttä ja vaurioittaa sikiötä),
  • bentsyylibutyyliftalaatti (BBP saattaa vaurioittaa sikiötä ja epäillään heikentävän hedelmällisyyttä),
  • dibutyyliftalaatti (DBP saattaa vaurioittaa sikiötä ja epäillään heikentävän hedelmällisyyttä) ja
  • di-isobutyyliftalaatti (DIBP saattaa vaurioittaa sikiötä ja epäillään heikentävän hedelmällisyyttä).


Ftalaateista osan on myös tutkimuksissa havaittu häiritsevän elimistön normaalia hormonitoimintaa (esim. DEHP). Toisaalta nykytiedon mukaan kaikki ftalaatit eivät ole lisääntymisvaarallisia, esimerkiksi di-isononyyliftalaattilla (DINP) ja di-isodekyyliftalaattilla (DIDP) ei ole harmonisoitua vaaraluokitusta lisääntymismyrkyllisyyden osalta. Ftalaattien terveysvaarojen tutkiminen on edelleen käynnissä. 

 

Leluissa ja lastenhoitotuotteissa DEHP:n, DBP:n ja BBP:n pitoisuutta on lainsäädännöllä rajoitettu lisääntymisvaarallisuuden vuoksi. Varovaisuussyistä myös ftalaattien DINP, DIDP ja DNOP käyttöä on rajoitettu sellaisissa leluissa ja lastenhoitotuotteissa, jotka voi laittaa suuhun.

 

Päivitetty 23.10.2014