Kemikaalien yhteisvaikutukset

Ihmiset ja ympäristö altistuvat useille kemikaaleille useista eri lähteistä. Altistuminen eri kemikaaleille voi olla samanaikaista tai tapahtua eri aikaan. Tällä hetkellä on arvioitu, että käytössä on yli 100 000 kemiallista ainetta ja suuri määrä erilaisista aineista koostuvia seoksia. Kemikaaleille altistumista voi tapahtua työpaikalla ja kulutustuotteiden kuten elintarvikkeiden, maalien, pesuaineiden, kosmeettisten valmisteiden kautta sekä epäsuorasti ympäristön kautta (ilma, vesi, maaperä). Ihminen voi altistua kemikaalille suun kautta, ihon kautta ja hengitysteitse. Ympäristön eläinten kemikaalialtistumisen tapahtuu pääasiassa ravinnon ja veden kautta.

 

Kemikaalien yhteisvaikutukset aiheuttavat huolta, koska yhteisvaikutusten epäillään olevan syy moniin kemikaalien haitallisiin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Kemikaalien yhteisvaikutuksista aiheutuva ympäristö- tai terveyshaittojen kokonaisriski voi olla suurempi kuin yksittäisestä kemikaalista aiheutuva riski.


Kemikaalien aiheuttamien haittavaikutusten vaikutusmekanismit eliössä voivat olla monimutkaisia. Kahden tai useamman kemikaalin yhteisvaikutuksesta seuraava haittavaikutus voi olla seurausta niiden samankaltaisesta tai erilaisesta vaikutustavasta elimistössä. Osa vaikutusmekanismeista ja niihin liittyvistä haittavaikutuksista tunnetaan vielä huonosti. Hyvin monimutkaista ja haastavaa yhteisvaikutusten arvioinnista tekee se, että ihminen ja ympäristö voivat altistua lukemattomille kemikaalien yhdistelmille. EU:ssa kemikaalien yhteisvaikutusten riskinarviointia ja -hallintaa pidetään tärkeänä asiana. Kemikaalien yhteisvaikutuksien tutkimusmenetelmiä kehitetään niiden käyttöön ottamiseksi kemikaalien riskinarvioinnissa.

 

Päivitetty 17.8.2016