Nanomateriaalit

Nanomateriaalit ovat kemiallisia aineita tai materiaaleja, joiden koko on noin 1–100 nm vähintään yhden ulkomitan osalta. Nanometri on millimetrin miljoonasosa. Joitakin nanomateriaaleja on käytetty jo kymmeniä vuosia esim. autojen renkaissa. Myös aurinkorasvoissa, kosmetiikassa, paristoissa ja erilaisissa pinnoitteissa sekä antibakteerisissa tekstiileissä nanomateriaaleja käytetään jo yleisesti.

 

Nanomateriaalit saattavat aiheuttaa riskejä ympäristölle sekä ihmisten ja eläinten terveydelle ja turvallisuudelle. Nanohiukkasten terveys- ja ympäristöhaitoista tiedetään toistaiseksi liian vähän, joten niiden turvallisuuden arviointiin on viime vuosina panostettu paljon. Nanomateriaaleihin sovelletaan REACH- ja CLP-asetusten säännöksiä.

 

Päivitetty 23.10.2014