Ohjeita kuluttajalle

Kuluttajakäyttöön tarkoitetut kemikaalit saavat kemikaalilainsäädännön puitteissa sisältää tiettyjä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Kemikaaleja tulee käsitellä huolellisesti annettuja käyttöohjeita noudattaen ja säilyttää lasten ulottumattomissa.

 

  • Lue varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet ennen käyttöä. Kuluttajalle annetaan lisätietoa kemikaaleista ja niiden vaikutuksista sekä turvallisesta käytöstä pakkauksen etiketissä.
  • Vahingon sattuessa ota tarvittaessa yhteys lääkäriin tai Myrkytystietokeskukseen.

 

Kemikaalilainsäädännössä on tietyille haitallisimmiksi tunnetuille kemikaaleille asetettu pitoisuusrajat, joita ei saa ylittää, ja joidenkin aineiden käyttö kuluttajatuotteissa, kuten vaatteissa, on kielletty kokonaan. Kuitenkaan esim. tuotteen paha haju ei kerro tuotteen vaarallisuudesta tai sen mahdollisesti sisältämistä kemikaaleista. Tukesilla ei ole viranomaisena tarkempaa tietoa esineen kemiallisesta koostumuksesta, sillä Tukes ei anna ennakkohyväksyntöjä tai tee tarkastuksia ennen tuotteen markkinoille saattamista. Tukes ei ryhdy selvittämään tuotteen kemiallista koostumusta yksittäisen kuluttajailmoituksen perusteella, ellei se nähdä valvonnallisista syistä tarpeelliseksi.

 

  • Ota yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen mahdollisten tuotteeseen liittyvien ongelmien ilmetessä. Tällöin liike voi selvittää asiaa kuluttajan ja tarvittaessa viranomaisen kanssa.

 

Kuluttaja voi tehdä myös ilmoituksen vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta Tukesille.  Ilmoituksen voi tehdä esim. kun kemikaalin tai kemikaalia sisältävän tuotteen on epäilty aiheuttavan selkeitä terveydellisiä oireita tai, kun huomataan, että etiketissä on vaarallisuudesta kertova varoitusmerkki, mutta suomen- ja ruotsinkielisiä vaaralausekkeita ei ole.

 

  • Tukes valvoo siis kemikaalilainsäädännön noudattamista; ei tuotteen laatua tai omaa käyttöä.

 

Päivitetty 23.10.2014