Pysyvät, kertyvät ja toksiset aineet

Yhdisteet, jotka eivät hajoa ympäristössä vaan ovat pysyviä ja jotka voivat lisäksi kertyä eliöihin, ovat ympäristön kannalta erityinen huolen aihe, sillä niiden pitkäaikaisvaikutuksia ei voida ennustaa. Kerran ympäristöön päästyään ympäristön altistuminen jatkuu pitkään, vaikka päästöt lopetettaisiinkin.

 

Luonnontilaisten alueiden suojeleminen näiltä aineilta on vaikeaa, sillä ne voivat kulkeutua kauas päästölähteistään. Pysyville, kertyville ja toksisille yhdisteille, ns. PBT- ja vPvB -aineille ei voida nykyisin käytössä olevilla menetelmillä määrittää turvallista ympäristöpitoisuutta. Vaikka toksisuustesteissä ei havaittaisi vaikutuksia, voivat aineet pitkällä aikavälillä aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kertyessään vähitellen eliöihin ja ihmisiin.

 

 

Päivitetty 23.10.2014