Desinfiointiaineet


Desinfiointiaineita käytetään mikrobien torjumiseen, pintojen puhdistukseen sekä ihmisten ja eläinten hygienian hoitoon. Myös esimerkiksi vedenpuhdistusaineet ja kemiallisten WC-säiliöiden puhdistusnesteet ovat desinfiointiaineita.

 

Valmisteiden turvallisuus ja käytön ohjeistus on desinfiointiainetta markkinoivan yrityksen vastuulla. Jos jokin desinfiointiaineen käytön turvallisuuteen liittyvä asia askarruttaa, voit kysyä siitä myyjältä tai ottaa yhteyttä pakkauksessa mainittuun markkinoinnista vastaavaan yritykseen.

 

Hygienian hoitoon käytettävät antibakteeriset valmisteet

Kauppojen kemikaalihyllyistä ja apteekeista löytyy erilaisia antibakteerisia valmisteita. Niitä käytetään mm. ehkäisemään ihon tulehtumista tai estämään taudinaiheuttajien kulkeutumista. Apteekissa myytävät, ihon desinfiointiin ennen lääkinnällisiä toimenpiteitä tarkoitetut tai haavaisen ihon puhdistukseen käytettävät valmisteet ovat joko lääkkeitä tai terveydenhuollon laitteita riippuen niiden koostumuksesta ja vaikutusmekanismista. Ehjälle iholle käytettävät valmisteet, kuten esim. käsidesit, ovat biosidivalmisteita. Niiden teho perustuu biosidisiin tehoaineisiin, jotka estävät mikrobien kasvua iholla ja vaatteissa. Käytä tällaisia valmisteita vain silloin, kun on olemassa erityinen vaara ihon tulehtumiseen, tai kun haluat estää taudinaiheuttajien kulkeutumista käsien välityksellä ihmisestä toiseen epidemioiden aikana.


Älä käytä antibakteerisia valmisteita tarpeettomasti, sillä niissä olevat desinfiointiaineet saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti ihon normaaliin, terveeseen mikrobikantaan. Herkät henkilöt voivat myös saada allergisia oireita joistakin valmisteista.

 

Kodin hoitoon käytettävät desinfiointiaineet

Kodin tilojen puhdistuksessa käytetään monia valmisteita, joiden tarkoituksena on lian poiston lisäksi pintojen desinfiointi. Valmisteiden biosidisten tehoaineiden halutaan tappavan kodin pinnoille pesiytyneet mikrobit, kuten bakteerit, sienet ja homeet.

 

Tarve kodin eri tilojen desinfiointiin on erilainen. Kylpy- ja WC-tiloja desinfioidaan yleensä niiden puhdistuksen yhteydessä säännöllisesti. Myytävänä on runsaasti valmisteita, jotka sisältävät sekä puhdistus- että desinfiointiaineita käytettäväksi tilojen eri kohteisiin. Desinfiointiaineet saattavat ärsyttää ihoa, mikäli niitä jää WC-tilojen pinnoille puhdistuksen jälkeen. Tämän vuoksi käsitellyt pinnat on lopuksi syytä huuhdella hyvin vedellä.

 

Harkitse tarkkaan, tarvitsetko desinfioivia valmisteita keittiötiloissa. Niitä on tarpeen käyttää vain, jos on olemassa erityinen riski haitallisten bakteerien tai homeiden esiintymiseen. Yleensä tavalliset pesuaineet riittävät keittiön puhdistukseen. Desinfiointiaineita ei ole syytä käyttää ainakaan päivittäin, sillä käytettävät kemikaalit saattavat vaikuttaa epäsuotuisasti keittiön pintojen vaarattomaan, normaaliin mikrobikantaan.

 

Myös muissa kodin tiloissa tarve pintojen ja irtaimiston desinfiointiin on tarkoin harkittava. Normaalioloissa sellaiseen ei ole tarvetta. Pelkkien siivoukseen tarkoitettujen puhdistusaineiden käyttö riittää saamaan aikaan mikrobien suhteen turvallisen ympäristön.

 

Lemmikkien hygienian hoitoon käytettävät valmisteet

Kaupoissa ja apteekeissa on tarjolla valmisteita, jotka on tarkoitettu lemmikkieläinten hygienian hoitoon, esimerkiksi estämään eläimen ihon tulehduksia tai karkottamaan loisia. Ehjälle iholle käytettävät valmisteet ovat biosidivalmisteita. Niiden vaikutus perustuu biosidisiin tehoaineisiin, jotka torjuvat iholle tai turkkiin pesiytyneitä bakteereita tai tuholaisia. Tällaisia valmisteita käytetään myös esimerkiksi kissa- tai koiranäyttelyissä estämään tartuntatautien kulkeutumista.

 

Myös eläinkäyttöön tarkoitettuja valmisteita tulee käyttää vain silloin, kun siihen on olemassa erityinen tarve. Jatkuva käyttö ei ole suositeltavaa, sillä aineet vaikuttavat usein epäsuotuisasti eläimen haitattomaan, normaaliin mikrobikantaan.

 

Jos kuitenkin käytät desinfioivia valmisteita, ota huomioon altistumisesi valmisteessa oleville tehoaineille. Herkät henkilöt voivat saada allergisia oireita paitsi eläimestä irtoavista ihosoluista, myös desinfioivia kemikaaleja sisältävistä valmisteista.

 

Juomaveden puhdistukseen käytettävät biosidivalmisteet

Mikäli retkeilet tai matkailet paikoissa, joissa juomaveden laatu ei mikrobien suhteen ole taattua, eikä veden keittomahdollisuutta ole, voit erilaisten suodattimien lisäksi käyttää veden puhdistukseen tarkoitettuja desinfioivia valmisteita. Ne tuhoavat vedessä olevat vahingolliset mikrobit, jotka aiheuttavat esim. turistiripulia.


Markkinoilla olevat valmisteet ovat pääasiassa tablettimuotoisia. Ne liukenevat nopeasti käsiteltävään veteen, tuhoavat mikrobit ja hajoavat sen jälkeen vaarattomiksi aineiksi.


Jos käytät vedenpuhdistustabletteja, sinun tulee noudattaa pakkauksessa olevaa annostusta ja käyttöohjetta. Näin varmistut, että käsittely on kyllin tehokas, mutta hajoavaa tehoainetta ei ole enää jäljellä juotavassa vedessä.

 

Kemiallisessa WC:ssä käytettävät valmisteet

Kemiallisen WC:n toimintaan liittyy olennaisena osana kemikaalivalmiste, joka annostellaan jätesäiliöön ennen WC:n käyttöönottoa. Valmisteessa olevat biosidiset tehoaineet tappavat mikrobeja ja estävät näin mikrobikasvun myötä muodostuvien pahanhajuisten kaasujen muodostuksen.

 

Kun annostelet valmistetta, sinun tulee noudattaa pakkauksessa olevaa annostusta ja käyttöohjetta. Kemikaalin käsittelyssä tulee välttää sen joutumista iholle, joten suojakäsineiden käyttö ja käsien pesu annostelun jälkeen on suositeltavaa.

 

Noudata jätesäiliön tyhjennyksessä pakkauksessa annettuja ohjeita ja toimi paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti jätteen toimituspaikan ja -tavan suhteen. WC-kemikaalit ovat luontoon käsittelemättömänä joutuessaan yleensä ympäristölle haitallisia.

 

Päivitetty 10.11.2014