Jyrsijämyrkyt

Hiiret, myyrät ja rotat ovat yleisimpiä torjuttavia jyrsijöitä asunnoissa, kesämökeissä ja ulkorakennuksissa, sillä ne aiheuttavat haittoja sotkemalla tiloja ja elintarvikkeita ulosteillaan sekä vahingoittamalla rakennuksia ja tavaroita. Jyrsijät lisääntyvät nopeasti ja iso jyrsijäpopulaatio aiheuttaa suuria haittoja elinympäristössään. 

 

Miten jyrsijähaittoja voi ennaltaehkäistä?

Jyrsijämyrkkyjen haittojen takia hiirien ja rottien torjuntaan pitäisi käyttää ensisijaisesti muita menetelmiä, kuten ennaltaehkäisyä ja jyrsijäloukkuja. Ennaltaehkäisyssä tärkeää on huolehtia siisteydestä, hävittää jyrsijöiden ravinnonlähteet ja estää jyrsijöiden pääsy rakennuksiin. Huomioi ainakin seuraavat asiat:

 

 • Tilkitse kaikki raot, joista jyrsijät voivat päästä sisälle. Voit myös käyttää riittävän tiheää verkkoa sisäänpääsyn estoon.
 • Hiiret ovat taitavia kiipeilijöitä. Huolehdi, etteivät ne pääse rakennuksen yläosiin esimerkiksi sähkölankoja pitkin.
 • Pidä rakennusten ympäristö siistinä: jyrsijät piiloutuvat lauta- ja lehtikasoihin.
 • Laita jätteet kannellisiin jäteastioihin.
 • Varastoi elintarvikkeet ja lemmikkien ruuat niin, etteivät jyrsijät pääse niihin käsiksi.
 • Lintujen ruokintapaikoilla maahan varisseet siemenet houkuttelevat jyrsijöitä. Pidä ruokintapaikat siistinä ja suosi sellaisia ruokintalaitteita, joihin jyrsijät eivät pääse.

 

Ellei ennaltaehkäisy auta, voit turvautua loukkuihin. Hiirien torjunta kotioloissa onnistuu tappoloukuilla: loukku sijoitetaan siten, ettei se vahingoita muita eläimiä ja se tarkistetaan päivittäin. Rottien torjunta loukuilla voi olla hankalampaa, mutta myös yksityishenkilöt ovat onnistuneet pyydystämään rottia loukuilla.

 

Mikä on jyrsijämyrkky?

Jyrsijämyrkyt ovat valmisteita, jotka on tarkoitettu hiirien ja rottien torjuntaan. Useimmat Suomessa markkinoilla olevat jyrsijämyrkyt vaikuttavat estämällä veren hyytymisen vaikuttamalla K-vitamiinin tuotantoon maksassa. Veren hyytymishäiriön seurauksena jyrsijät kuolevat sisäisiin verenvuotoihin noin viikon kuluessa myrkyn syömisestä. Useimmat jyrsijämyrkyt ovat hyvin pysyviä yhdisteitä, jotka poistuvat hitaasti jyrsijöiden elimistöstä.

 

Valmisteet ovat myrkyllisiä myös ihmisille, erityisesti lapsille, sekä muille nisäkkäille ja linnuille. Myrkytys voi tapahtua paitsi suun kautta myös hengitysteitse tai ihon kautta, joten varovaisuus jyrsijämyrkkyjen käsittelyssä ja sijoittelussa on tarpeen.  Muut eläimet voivat altistua myrkyille syödessään joko itse jyrsijämyrkkysyöttiä tai myrkytettynä eläviä tai kuolleita jyrsijöitä. Myrkkyjen jäämiä onkin löytynyt Euroopassa monista eläimistä kuten pöllöistä, haukoista, ketuista, näädistä ja hillereistä.

 

Mitkä ovat myrkytyksen oireet?

Jos jyrsijämyrkkyä käytetään annetun käyttöohjeen mukaisesti, ei myrkytysvaaraa ole. Vahingossa annosteltu jyrsijämyrkky voi kuitenkin johtaa myrkytystilaan, joka voi oireilla paitsi hallitsemattomana verenvuotona, mutta myös hengitysvaikeuksina, voimattomuutena tai uneliaisuutena. Myös yleisemmät oireet, kuten yskiminen, pahoinvointi, mustelmaherkkyys tai mahakipu, voivat olla seurausta myrkytyksestä.

 

Jyrsijämyrkkyihin lisätään karvasainetta estämään se, etteivät lapset vahingossa maistelisi syöttiä sekä sinistä tai vihreää väriä, jotta lapsien tai lemmikkien vahingossa tapahtuva myrkytys olisi helpompi havaita, ja hakeutua lääkärinhoitoon välittömästi. Jos myrkytyksen edes epäillään tapahtuneen, tulee ottaa yhteys Myrkytystietokeskukseen (09 471 977) tai hakeutua lääkärinhoitoon ja näyttää jyrsijämyrkyn etiketti.

 

Miten jyrsijämyrkkyjä käytetään?

Jollei mikään muu keino toimi, täytyy turvautua jyrsijämyrkkyihin. Myrkyn käyttö on viimeisin vaihtoehto jyrsijöiden tuhoamiseen, ja niitä käytettäessä tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

 

 • Lue käyttöohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
 • Käytä hiirimyrkkyjä vain sisätiloissa.
 • Laita jyrsijämyrkky aina lukittavaan, vahvasta materiaalista valmistettuun syöttilaatikkoon.
 • Jos mahdollista, kiinnitä syötit niin, etteivät jyrsijät voi kuljettaa niitä.
 • Rotanmyrkkyjä saa sisätilojen lisäksi käyttää rakennusten välittömässä läheisyydessä rottien kulkureiteillä. Rotan elinpiiri on melko laaja, joten rottien torjunta yksittäisen rakennuksen ympäriltä ei välttämättä riitä. Rottakannan tuhoamiseksi ota yhteyttä tuholaistorjuntayritykseen tai kunnan terveystarkastajaan.
 • Tarkista syötin kulutus säännöllisesti ja lisää syöttiä tarvittaessa.
  Sijoita syötit siten, etteivät lapset ja kotieläimet pääse kosketuksiin niiden kanssa.
 • Jatkuva syötitys on kielletty: Kerää syötit pois myrkytysjakson päätyttyä ja hävitä ne vaarallisena jätteenä.
 • Etsi ja kerää kuolleet jyrsijät sekä niiden kuljettamat syötit torjunnan aikana. Laita kuolleet jyrsijät kannelliseen jäteastiaan, jotta muut eläimet eivät pääse niihin käsiksi.
 • Hiiret ja rotat voivat levittää erilaisia tauteja, joten käytä hansikkaita, kun käsittelet kuolleita jyrsijöitä tai niiden saastuttamia syöttejä ja syöttilaatikoita.
Päivitetty 12.1.2017