Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita käytetään turvaamaan viljeltävien kasvien kasvu ja sato. Niillä torjutaan rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhohyönteisiä sekä säädellään viljelykasvien kasvua. Kasvinsuojeluaineet ovat kemikaaleja, joita levitetään tarkoituksella ympäristöön.

 

Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita, joiden käyttö ei saa aiheuttaa riskiä ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Käytöstä aiheutuvat vaarat ja riskit arvioidaan tehoaineiden ja valmisteiden hyväksymisen yhteydessä.

 

Tukesissa tehdään kasvinsuojeluaineen käytöstä aiheutuva riskinarviointi myyntilupaa hakevan yrityksen toimittaman tutkimusaineiston ja riskilaskelman perusteella. Arvioinnissa selvitetään valmisteiden käyttäytyminen ympäristössä, käyttäjän, sivullisen ja kuluttajan altistuminen sekä jäämät elintarvikkeissa ja rehuissa. Lisäksi tarvitaan tietoa haittavaikutuksista ihmisille ja ympäristölle. Riskin suuruus riippuu aineen haittavaikutuksista ja aineelle altistumisesta. Valmiste hyväksytään käyttöön vain siinä tapauksessa, että riski on hyväksyttävällä tasolla.

 

Tukesissa valmisteelle annetaan riskinarvioinnin pohjalta esimerkiksi luokituksia ja merkintöjä, suojautumisohjeita ja käytön rajoituksia. Vesistösuojaetäisyydet ja mehiläisvaroitus ovat esimerkkejä käytön rajoituksista. Annettuja käyttöohjeita tulee noudattaa - siten kasvinsuojeluaineiden käyttö on turvallista.

 

Päivitetty 23.10.2014