Kemikaalien merkinnät

Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa tulee olla varoitusetiketti. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalinen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). EU:n kemikaalilainsäädännössä säädetään kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi sekä miten vaarallinen kemikaali merkitään ja pakataan. Esimerkiksi monet pyykinpesu- ja siivousaineet, maalit, lasinpesunesteet, bensiini ja grillinsytytysnesteet ovat vaarallisia kemikaaleja. Vaarallista kemikaalia käytettäessä tulee noudattaa etiketin ohjeita. Joissain kemikaalipakkauksissa on oltava myös turvasuljin tai näkövammaisia varoittava kohokolmio.
 
Varoitusetiketissä annettavia tietoja ovat

  • kemikaalin toimittajan yhteystiedot
  • pakkauksen sisältämän tuotteen nimellismäärä (ellei ilmoitettu muualla pakkauksessa)
  • kauppanimi ja tuotteen vaarallisten aineiden nimet
  • varoitusmerkit, jotka kuvaavat millä tavalla tuote on vaarallinen
  • huomiosana Vaara tai Varoitus
  • vaaralausekkeet, jotka kertovat mitä vaaroja tuote voi aiheuttaa
  • turvalausekkeet, jotka kertovat miten kemikaalin käytöstä tai hävittämisestä aiheutuneita haitallisia vaikutuksia voi vähentää tai estää. 

 

Lisäksi tiettyjä tuoteryhmiä voivat koskea lisämerkintävaatimukset. Esimerkkinä pesuaineet, joiden lisämerkinnöistä on säädetty EU:n pesuaineasetuksessa.

 

Esimerkki seoksen varoitusetiketistä

Näin luet varoitusetikettejä

 

Kosmetiikkaa koskevista merkinnöistä säädetään EU:n kosmetiikka-asetuksessa. 

 

 

Päivitetty 17.6.2015