Kiinnittymisenesto- eli antifoulingvalmisteet

Vesiympäristön kannalta antifouling- eli kiinnittymisenestovalmisteiden (veneenpohjamaalien) käyttö on ongelmallista. Suurin osa pohjaan sivellyistä myrkyistä liukenee vesistöön ja niillä on haitallisia vaikutuksia vesieliöille. Itämerellä veneiden pohjiin kiinnittyvät lähinnä bakteerit, levät, merirokko (ns. näkki), levärupi ja sinisimpukka. Vesieliöiden levinneisyys riippuu veden suolapitoisuudesta. Veneilylle ongelmaa aiheuttavat veneisiin kiinnittyvät eliöt puuttuvat makeista ja vähäsuolaisista vesistä.

 

Älä maalaa venettäsi, jos

  • kotisatamasi on Perämerellä tai sisävesillä
  • mekaaninen puhdistus on mahdollista
  • saat veneen helposti nostettua silloin tällöin kuiville.

 

Sisävesillä ja Perämerellä antifoulingvalmisteiden käyttö on täysin turhaa. Niitä ei yleensä myöskään tarvita, jos kotisatama on vähäsuolaisella merialueella tai jokisuistossa, vaikka venettä käyttäisikin etupäässä muualla merellä, sillä eliöiden kiinnittyminen tapahtuu lähinnä veneen seistessä satamassa. Pääasiassa sisävesillä liikkuvissa veneissä antifoulingvalmisteiden käyttö on kielletty.

 

Veneen pohjaan kiinnittyviä vesieliöitä voi torjua mekaanisesti painepesurilla ja/tai harjaamalla. Levät irtoavat yleensä hyvin, mutta merirokko vaatii usein kovempaa käsittelyä. Sukelluksen harrastajat voivat harjata veneenpohjia veneen ollessa vesillä. Tätä menetelmää käytetään satamissa myös suurten alusten puhdistamiseen.

 

Veneen pohjaa ei tarvitse maalata, jos veneen voi nostaa silloin tällöin kuiville. Päivä pari vaikkapa loppukesällä ja alkusyksystä riittää tappamaan pohjaan kiinnittyneet vesieliöt ennen kuin niiden kasvusto ehtii aiheuttaa haittoja. Veneen nostaminen on luonnollisesti helpointa, jos vene on kohtuullisen kevyt tai jos omistaa esimerkiksi trailerin.

 

Jos kuitenkin maalaat veneesi, muista seuraavat asiat:

  • Suomessa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä antifoulingvalmisteita, jotka löytyvät oheisesta listasta.  Näiden valmisteiden ympäristö- ja terveysvaikutukset on arvioitu ja valmisteiden käytölle on asetettu rajoituksia. Mitään esim. netistä ostettuja antifoulingvalmisteita, joita oheisesta listasta ei löydy, ei saa käyttää, myydä eikä tuoda maahan.
  • sisävesillä ei saa käyttää antifoulingvalmisteita
  • vähäsuolaisilla vesillä voi riittää vain veneen vesilinjan maalaus
  • anna maalin kuivua riittävän kauan
  • maalit ovat myrkyllisiä: lue käyttöohjeet kunnolla ja suojaudu asianmukaisesti, käytä märkähiontaa vanhan maalin poistoon ja toimita maalijäte vaarallisen jätteen keräykseen
  • maalatessa tai maalia poistettaessa veneen pohjasta suojaa maa pressulla tai muulla läpäisemättömällä kankaalla (tai maalaa erityisellä veneen maalaukseen suunnitellulla läpäisemättömällä alustalla). Älä päästä maalijätettä maahan, vaan vie se vaarallisen jätteen keräykseen.

 

Markkinoilla saattaa olla ns. fysikaaliseen tehoon perustuvia antifoulingvalmisteita, jotka tekevät maalipinnan niin liukkaaksi, että eliöiden kiinnittyminen vaikeutuu.  On kuitenkin hyvä muistaa, että myös nämä maalit saattavat sisältää vesieliöille haitallisia aineita ja esim. sinkkioksidia, joka on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Myrkyttömiä antifoulingvalmisteita ei toisin sanoen ole.