Kyllästettyä puuta vain erityistarpeeseen

Puu on perinteinen ja ympäristöä säästävä rakennusmateriaali. Ulkorakentamisessa on otettava huomioon puun luontainen alttius sään ja lahottavien eliöiden vaikutuksille. Kyllästetty puu on puuta, jonka kestävyyttä on lisätty kemikaaleilla. Kyllästetty puu kestää hyvin säänvaihteluita eikä lahoa helposti. Kyllästetystä puusta liukenee käytössä kemikaaleja, jotka päätyvät lopulta ympäristöön. Siksi kyllästettyä puuta tulee käyttää vain rakennuskohteissa, joissa puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista kestävyyttä, ja rakentamisesta syntyvä jäte on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi.

 

Puuta on osattu Suomessa perinteisesti käyttää siten, että se on kestänyt vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja ilman kemiallista suojausta. Puun lahoavuus on osattu ottaa jo rakennusvaiheessa huomioon. Esimerkiksi sydänpuu ja hitaasti kasvanut, tiheäsyinen puu sekä lehtikuusi kestävät ulkorakenteissa tavallista puuta paremmin. Käytöstä poistettava käsittelemätön puu voidaan polttaa huoletta tai se maatuu aikanaan mullaksi. Markkinoille on viime vuosina tullut myös kosteutta paremmin kestävää lämpökäsiteltyä puutavaraa.

 

Rakennusmateriaaliksi myytävä kyllästetty puu on yleensä Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston määrittelemää A- tai AB-luokkaa. A-luokan puutavara sisältää enemmän tehoaineita kuin AB-luokan puu, ja se on tarkoitettu pysyvästi maakosketuksessa oleviin rakenteisiin, kuten maahan upotettuihin aidantolppiin ja terassien perustuksiin. AB-luokan puutavaraa voi käyttää taas muihin kosteudelle alttiiksi joutuviin rakenteisiin, joiden pitää esimerkiksi turvallisuuden vuoksi kestää käytössä pidempään. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi terassien laudoitukset, ulkoportaat ja kaiteet.

 

Säälle jonkin verran alttiiksi joutuvissa, mutta vähemmän kestävyyttä vaativissa kohteissa, kuten ikkunanpuitteissa voidaan käyttää Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston määritelmän mukaista B-luokkaan kyllästettyä puuta. Muihin kohteisiin, kuten aitojen laudoituksiin ja talojen verhoiluihin, voidaan hyvin käyttää kyllästämätöntä puuta. Myös helposti uusittavat kohteet, kuten laiturin katelaudat, voi hyvin tehdä kyllästämättömästä laudasta.

 

Vuosittain Suomessa käytetään painekyllästettyä puutavaraa tuhansia kuutiometrejä. Osa käytöstä on tarpeetonta ja lisää ympäristön kuormitusta ja vaikeasti käsiteltävää jätettä. Esimerkiksi puutarhakalusteita ei kannata suojata kemiallisesti vuosikymmenten varalle, jos niitä joka tapauksessa vaihdetaan useammin.

 

Ymmärsitkö lukemasi -banneri

 

 

Päivitetty 28.8.2017