Tatuointivärit

Tatuoinnissa ja kestopigmentoinnissa (kulmakarvojen, silmien ja huulen rajaus) ihoa koristellaan pistelemällä tatuointiväriä neulalla ihoon. Tatuoinnissa tatuointiväri pistetään syvemmälle ihon kerroksiin kuin kestopigmentoinnissa. Yleensä tatuoinnissa väriaine pysyy ihossa useita kymmeniä vuosia, kun taas kestopigmentoinnissa väri haalistuu nopeammin. Tatuointiväristä osa hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin. Hennatatuoinnit ovat ihon pinnalle tehtäviä koristeita. Lisää tietoa hennatatuoinneista löytyy täältä.

 

Tatuointiväri on kemikaali, joka voi koostua useasta eri aineesta. Tatuointivärissä voidaan käyttää väriaineena erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Tämän lisäksi niissä käytetään erilaisia apuaineita kuten liuottimia. Kestopigmentointiin tarkoitetuissa väreissä käytetään usein samoja aineita kuin tatuoinnissa, mutta laimeampina liuoksina.  Kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti ja ne saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Tatuointiväreistä on löydetty muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ihoa herkistäviä aineita. Euroopan unionin markkinoilta on poistettu useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH -yhdisteet) ja raskasmetalleja (kuten nikkeli, lyijy, kromi). Tatuointiväreistä on muutamissa maissa löydetty myös mikrobiologisia epäpuhtauksia.

 

Tatuointeihin liittyvistä haitoista on vähän tietoa. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (allergia), ärsyttävät ihovaikutukset (punoitus, turvotus) ja tulehdukset. Erityisesti punainen väri ja punaisen sävyt ovat aiheuttaneet yliherkkyysreaktiota. Tatuointivärit voivat sisältää nikkeliä ja aiheuttaa allergisen reaktion nikkeliallergiselle. Mikäli tatuointivärien puhtaudessa tai tatuointitoimenpiteen hygieniassa on puutteita, voi tämä altistaa virus- ja bakteeri- ja sieni-infektioille. Tatuointi vaatii tulehdusriskin vuoksi korkeatasoista hygieniaa. Tatuointiväreille pitkäaikaisaltistumisen haittavaikutuksista on yhä niukasti tietoa ja toistaiseksi on epäselvää, onko tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä.

 

Tatuoinnin ja kestopigmentoinnin ottaminen kannattaa harkita hyvin. Ennen tatuoinnin ottamista kannattaa tiedostaa siihen liittyvät terveysriskit ja kysyä näistä tatuoijalta. Tatuointivärit saattavat sisältää esimerkiksi herkistäviä ainesosia, kuten nikkeliä, jotka voivat aiheuttaa allergiaa.

 

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille.

 

Päivitetty 11.11.2014