Käsitelty esine

'Käsitelty esine' tarkoittaa ainetta, valmistetta tai fyysistä esinettä, joka on käsitelty biosidilla tai sisältää biosidivalmistetta. Esimerkiksi säilöntäainetta sisältävä liima on käsitelty esine vaikka onkin nestemäistä ennen kovettumista. Esineiden biosidikäsittelyä tehdään mm. tekstiileille, tekstiili- tai nahkapäällysteisille huonekaluille tai rakennusmateriaaleille (homeenestokäsittely).

 

Käsiteltyjä esineitä koskevia vaatimuksia on kahdenlaisia; tuotteiden merkintä- ja tiedonantovaatimuksia ja kiellettyjen kemikaalien vaatimuksia.

 

Tuotteen biosidikäsittelystä pitää kertoa asetuksen mukaisilla merkinnöillä, jos valmistaja esittää biosidisen väittämän tai tehoaineen riskinarvioinnin perusteella se on tarpeellista. Merkintä voi olla itse tuotteessa, pakkauksessa tai esim. käyttöoppaassa. Lisäksi kuluttajalla on oikeus saada maksutta tuotteen toimittajalta tietoa biosidikäsittelystä. Vastaus on annettava 45 päivän kuluessa. Annettavista tiedoista ei ole vielä tarkempia ohjeita, mutta vähintään käytetty tehoaine pitää ilmoittaa. Käsitellyt esineet, jotka jo olivat markkinoilla 1.9.2013, saa myydä pois vaikka niissä ei olisi uusien vaatimusten mukaisia merkintöjä.

 

Biosideilla käsitellyissä esineissä saa 1.3.2017 jälkeen olla vain sellaisia tehoaineita, joista on jätetty hakemus tai jotka on jo hyväksytty EU:ssa kyseiseen valmisteryhmään ja käyttöön. Sama vaatimus koskee EU:n alueella ja sen ulkopuolella tuotettuja käsiteltyjä esineitä.

 

Päivitetty 23.10.2014