Käsisammuttimet

 

KÄSISAMMUTIN

Käsisammuttimet ovat enintään 20 kg:n painoisia alkusammuttimia, joissa sammutetta on vähintään 1 kg. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttämiseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen mahdollista tulipalotilannetta. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

 

Käsisammuttimia myyvät mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot, autotarvikeliikkeet, käsisammutinliikkeet ja venetarvikeliikkeet.

 

Kunnossapito

Käsisammutin tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Muissa tapauksissa käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin.

 

Huoneiston haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

 

Käsisammuttimien huollon tai tarkastuksen suorittaa käsisammutinliike.

 

Käytöstä poisto

Käsisammutinliikkeiltä saa tietoa käsisammutinten hävittämisestä. Paineellista käsisammutinta ei saa heittää roskalaatikkoon. Tyhjänä käsisammutin on metalliromua. Käsisammutin on tyhjä, kun sen venttiili ja sisältö on poistettu. 


JAUHESAMMUTIN

 • Jauheita on monenlaisia, mutta yleisimmät eli ABC-jauheet soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden, nestemäisten sekä kaasumaisten aineiden sammuttamiseen.
 • Tehokkaimmat sammutusominaisuudet kokoonsa nähden.
 • Sammutusetäisyys noin 3 m.

 

NESTESAMMUTIN

 • Sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen.
 • Pienemmät jälkipuhdistustoimenpiteet kuin jauhesammuttimella.
 • Sammutusetäisyys noin 3 m.
 • Pakkasenkestävyys ja sähkölaitteiden sammutusmahdollisuus tulee tarkastaa käyttöohje-etiketistä.

 

HIILIDIOKSIDISAMMUTIN

 • Soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutukseen.
 • Sammutusaine on ilmaa raskaampaa ja sen purkautumislämpötila on n. –76 °C, joten nämä vaaratekijät on otettava huomioon sammutettaessa.
 • Sammutusetäisyys noin 1 m.
 • Sammuttamisen jälkeen on turvallisinta poistua tilasta ulos kohonneen hiilidioksidipitoisuuden vuoksi.

 

Päivitetty 22.3.2016