Palovaroittimet

Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat.


Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2:iä kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Palovaroitin on yleisimmin paristokäyttöinen. Markkinoilla on myös kennokäyttöisiä varoittimia. Palovaroitin voi saada virran myös sähköverkosta, jolloin sen toiminta varmistetaan paristolla tai akulla. Sähköverkkoon kytketyt uudisasunnot, joihin on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 jälkeen, on varustettava sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.


Palovaroittimen sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota sen toimintaedellytyksiin.

  • Palovaroitin on sijoitettava kattoon keskelle huonetta sellaiseen paikkaan, johon savu pääsee leviämään esteettä.
  • Palovaroitinta ei tule asentaa 50 cm:iä lähemmäksi seinää, nurkkaa tai kattopalkkia. Sijoittamisessa tulee ottaa huomioon myös ilmavirtaukset, koska ne voivat estää palokaasujen pääsyn varoittimeen. Varoitinta ei tule asentaa esimerkiksi tuuletusikkunoiden tai koneellisen ilmanvaihdon läheisyyteen.
  • Palovaroitinta ei myöskään kannata sijoittaa keittiöön, kosteisiin tai erittäin pölyisiin tiloihin.
  • Palovaroitin asennetaan palovaroittimen mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti huomioiden edellä mainittu ohjeistus.

 

Kunnossapito

Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja aiheuttaa mahdollisesti erheellisiä hälytyksiä. Palovaroitin kannattaa puhdistaa muutaman kerran vuodessa.

  • Palovaroittimen voi kevyesti imuroida.
  • Päälliset pölyt voi myös pyyhkiä kevyesti vähän kostutetulla pyyhkeellä
  • Kosteuden pääsy palovaroittimen sisälle on pyrittävä estämään, sillä kosteus voi vahingoittaa palovaroittimen toimintaa
  • Huoltotoimenpiteiden jälkeen palovaroitin on aina testattava testinapista painamalla

 

Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin tulee uusia 510 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

 

Palovaroittimien toiminta on testattava testinapista painamalla kuukausittain. Testaamiseen ei tule käyttää tulitikkua, kynttilää, tupakansytytintä tai vastaavaa. Tavallinen paristo on vaihdettava vuosittain.

 

Käytöstä poisto

Palovaroitin kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksen piiriin. Osassa vanhemmista eli ennen 13.8.2005 myydyissä palovaroittimissa ei välttämättä ole kierrätysmerkintää. Aiemmin palovaroittimen mukana tulleessa asennus- ja huolto-ohjeessa on todennäköisesti ollut maininta, että palovaroitin voidaan hävittää talousjätteen mukana. Tämä ohje ei enää pidä paikkaansa, vaan kaikki palovaroittimet on palautettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteisiin.

 

Kaupalla ei ole lakisääteistä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopakkoa, vaan kaupan tehtävänä on osoittaa asiakkaalle lähin virallinen keräyspiste. Mikäli kauppa myynnin yhteydessä ottaa kuluttajalta vastaan vanhan laitteen, ei tästä peritä erillistä maksua. Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita kotitalouksista noudettaessa kaupalla on kuitenkin oikeus veloittaa kuluttajalta poiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.  

 

Suomessa on tällä hetkellä lähes 200 virallista kierrätyspistettä. Kierrätyspisteiden osoitteet löytyvät täältä: Elker Oy kierrätyspalvelut.

 

Päivitetty 13.1.2017