Auton lämmittimet ja liitäntäkaapelit

 

Autojen esilämmityslaitteet ovat Suomessa suosittuja.  Esilämmitys vähentää polttoaineen kulutusta ja pienentää haitallisia pakokaasupäästöjä.

 

Sähköverkkoon liitettävää moottorinlämmitintä ja sisätilanlämmitintä käytetään sellaisissa olosuhteissa, jotka edellyttävät laitteilta ja sähköasennuksilta määrättyjä erityisominaisuuksia sekä käyttäjältä säännöllistä laitteiden kunnon seurantaa, jotta niiden käyttö olisi turvallista. Jos auton sähkölämmityslaitteita ei käytetä oikein, seurauksena saattaa olla sähköiskuvaara. Väärin käytetyt tai epäkunnossa olevat laitteet aiheuttavat myös palovaaran.

 

Taloyhtiöiden ja muiden autolämmityspistorasioita omistavien yhteisöjen olisi hyvä laatia autoilijoille selkeät ohjeet autonlämmitykseen käytettävien pistorasioiden käytöstä. Samalla ohjeella tulisi kieltää liitäntäkaapelien jättäminen irrallisina kiinni pistorasiaan sekä jatkojohtojen käyttö.

 

Auton liitäntäkaapelin kanssa oltava huolellinen


Auton liitäntäkaapeli tulee turvallisuussyistä aina irrottaa käytön jälkeen pistorasiasta ja lämmityspistorasiakotelon kansi on pidettävä suljettuna. Vapaana roikkuva liitäntäkaapeli on vaarana esimerkiksi leikkiville lapsille tai kotieläimille, ja liitäntäkaapeli voi pahimmillaan rikkoutua vaaralliseen kuntoon, jos paikoitusalueen lumen luonti on koneellista. Avoimeksi jätetty pistorasiakotelon kansi mahdollistaa kosteuden ja lumen tunkeutumisen kotelon sisälle, lisäksi avoin kotelo on altis ilkivallalle.


Pistorasioiden asennusvaatimuksissa on eräitä eroja asennuksen iästä riippuen. Yleissääntönä eri ikäkausille on, että pistorasian on oltava

  • joko rakenteeltaan turvapistorasia, (ns. lapsisuojattu pistorasia, jossa on sulkulevyt reikien lisäsuojana) tai
  • asennettuna vähintään 1,7 m korkeuteen tai  
  • asennettuna lukittuun koteloon tms. tilaan.


Jos paikoitusalueen autonlämmityspistorasiat eivät täytä kumpaakaan kahdesta ensin mainitusta vaatimuksesta, kotelot on pidettävä lukittuina.

 

Vuodesta 1997 lähtien ulkopistorasiat sekä pesu- ja kylpyhuoneiden pistorasiat on pitänyt suojata ylivirtasuojan (esim. sulake) lisäksi vikavirtasuojakytkimellä, joka on herkkätoiminen lisäsuojalaite. Vikavirtasuojakytkimen toimintakyky tulee tarkistaa määräajoin sen testipainikkeesta.

 

Liitäntäkaapelin kokonaan irrottamisen vaihtoehtona on, että kaapelin pää jossa kojepistoke on, ripustetaan niin korkealle, että kojepistoke on maasta ainakin 1,7 m korkeudella. Ripustuksen pitää olla niin tukeva, että liitäntäkaapeli ei pääse putoamaan siitä ja että liitäntäkaapelia ei saa vetämällä irtoamaan ripustuksestaan.

 

Liitäntäkaapelin pistotulpan, kaapelin ja pistokkeen kunto tulee tarkistaa tai tarkistuttaa riittävän usein. Liitäntäkaapelin, jonka pistotulppa, kaapeli tai kojepistoke on vioittunut, käyttäminen tulee lopettaa.

 

Auton puskurissa olevan kojevastakkeen, johon liitäntäkaapeli kytketään, kunto tulee aina liitäntäkaapelin kiinnittämisen yhteydessä tarkastaa. Liitäntäkaapelin irrottamisen yhteydessä tulee kojevastakkeen läppä sulkea. Likaantunut kojevastake tulee puhdistaa, jotta vältetään likaantumisen aiheuttamat vaarat. Vioittunut kojevastake tulee vaihtaa välittömästi.

 

Ei jatkojohtoja


Auton liitäntäkaapelin saa kytkeä vain suojamaadoitettuun ns. suojakosketinpistorasiaan. Lämmityspistorasiana ei suositella käytettäväksi rakennuksen sisällä tai kerrostalon parvekkeella olevaa pistorasiaa. Sisätiloista virran ottamiseen liittyy vaaratekijöitä, kuten suojamaan saannin varmistaminen autolle asti.

 

Huolimattomasti asetetut liitäntäkaapelit ja jatkojohdot ovat alttiita rikkoontumaan autonrenkaiden nastoista ja takertumaan ohiajajiin tai -kulkijoihin. Liitäntäkaapelia ei tule vetää kulkuteiden yli ja sen tulee olla riittävän pitkä, jotta jatkojohtoja ei tarvita.

 

Jatkojohtoa ei tulisi käyttää, koska ne eivät yleensä ole lapsisuojattuja ja ne joutuvat helposti maahan, jossa ovat alttiina lialle, vedelle ja lumelle. Jos auton lämmitykseen on kuitenkin tilapäisesti käytettävä jatkojohtoja, on lämmitys suoritettava valvottuna.

 

Käytä auton sisätilojen lämmitykseen vain autoihin tarkoitettuja lämmittimiä


Auton sisätilan lämmittimen käyttöön on syytä kiinnittää huomiota. Auton sisätilan lämmittimenä saa käyttää turvallisuussyistä vain erityisesti autoon tarkoitettua sisätilan lämmitintä. Lämmittimessä tulee lukea "Auton sisätilanlämmitin" sekä "Ei saa peittää". Auton rakenteeseen kiinnitettävän lämmittimen asennuksessa tulee noudattaa lämmittimen mukana tulevaa asennusohjetta. Tavallinen asunnossa käytettävä lämmitin ei palovaaran vuoksi sovellu auton sisätilan lämmittämiseen.

 

Auton liitäntäkaapelin tekniset ominaisuudet

 

Suomalaisen asennusstandardin (SFS 6000) mukaan auton saa liittää sähköverkkoon vain liitäntäkaapelilla, jonka alin käsittelylämpötila on alempi tai yhtä suuri kuin -40 °C. Soveltuvia kaapeleita ovat esimerkiksi H05BQ-F, H07BQ-F, H05BB-F ja H07BB-F tai kylmänkestävyysominaisuuksiltaan vähintään näitä vastaavat kaapelit. (Viitedokumentit: HD 516, HD 22, SFS 6000-7-753). Liitäntäkaapelin johtimien poikkipinnan tulee olla vähintään 1,5 mm².

 

Käyttämällä auton moottorilämmittimen valmistajan toimittamaa liitäntäkaapelia voidaan parhaiten varmistua siitä, että auton kytkeminen sähköverkkoon tapahtuu turvallisesti. 

 

Lisätietoa

 

Auton esilämmittimen taloudellinen käyttö

http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa/moottorin_esilammitys