Hissit

 

Hissi on paljon käytetty ja turvallinen joukkoliikenneväline. Jokainen voi itse myötävaikuttaa hissimatkansa turvallisuuteen.

 

Osa Suomen hisseistä, etenkin vanhemmissa asuinrakennuksissa olevat, on ilman korin ovea.  Tällaisessa hississä korin edustaseinä liikkuu pystysuoraan hissin kulkiessa. Silloin on olemassa kiilautumisvaara suuren esineen (jäteastia, siivouskärry, lastenrattaat) kanssa matkustettaessa. Esineen koskettaessa edustaseinää se voi kiilautua, kääntyä poikittain ja puristaa matkustajan takaseinää vasten.

 

Turvallisin paikka suuren esineen kanssa koriovettomassa hississä matkustettaessa on sivuseinän vieressä. Muissa tapauksissa turvallisin paikka on hissin takaosa.

 

Lapsia tulee opastaa hissin käytössä: hissi ei ole leikkipaikka eikä siellä saa hyppiä tai töniä. Erilaiset hihnat ja nauhat, kuten koiran talutushihna, voivat jäädä ovien väliin tai takertua edustaseinän rakoihin. Hissiin astuessa ja sieltä poistuttaessa on noudatettava varovaisuutta, koska varsinkin vanhat hissit voivat pysähtyä epätarkasti. Silloin kerrostasanteen ja hissin lattian väliin saattaa jäädä korkea kynnys, johon voi kompastua.

 

Iäkkäämmissä hisseissä hissin hälytysjärjestelmä aktivoi porraskäytävässä sijaitsevan äänihälyttimen. Uudemmissa hisseissä hälytysviesti jatketaan hissipäivystykseen, ja mahdollisesti sinne avautuu myös puheyhteys. Jos ovet eivät avaudu hissin pysähtyessä painetaan hälytysnappia, jäädään odottamaan ja puheyhteyden ollessa kyseessä kerrotaan tilanteesta päivystykseen. Ovia ei saa yrittää avata väkisin, vaan on odotettava, että päivystyspalvelu tulee auttamaan ihmiset ulos.

 

Hissien luotettavuutta ja turvallisuutta pidetään yllä huolloilla, korjauksilla ja tarkastuksilla. Jokaiselle hissille laaditaan huolto-ohjelma, jonka mukaisesti hissiä huolletaan useita kertoja vuodessa. Hississä havaitut viat ja puutteet on syytä korjata aikailematta. Määräaikaistarkastukset asuintalon hisseille tehdään joka toinen vuosi (ensimmäisen kerran neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta) ja tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastuslaitos. Tarkastuksen merkiksi hissiin kiinnitetään tarra, jossa on mainittuna tarkastuspäivä ja seuraavan tarkastuksen ajankohta.

 

Materiaalia

 

Päivitetty 20.10.2015