Kaasulaitteet

Kaasulaitteita käytetään teollisuudessa, ammattimaisessa käytössä ja jokamiehen käytössä.


Teollisuus- ja ammattikäytössä kaasun käyttö tapahtuu ammattitaitoisen henkilöstön toimesta ja asennukset on tehnyt hyväksytty kaasuasennusliike.


Yksityiskäytössä kaasua käytetään mm kesämökeillä, veneissä, matkailuajoneuvoissa sekä omakotitalojen ja rivitalojen pihoilla.


Varsinkin yksityiskäytössä on käyttöturvallisuuden kannalta tärkeätä tietää ja tuntea kaasun käyttöön ja kaasulaitteisiin liittyvät perusasiat.


Turvallisen kaasulaitteen tunnistaminen

Oikean ja turvallisen kaasulaitteen tunnistaa merkinnöistä sekä kaasulaitteen mukana olevista käyttöohjeista.


Kaasulaitteen tärkeimmät merkinnät kuluttajan kannalta ovat:

 • CE-merkki; se on osoituksena siitä, että kaasulaite täyttää laitetta koskevat olennaiset vaatimukset
 • Valmistajaa koskevat merkinnät
 • laiteluokka, joka on koodi-ilmaisu (Suomessa I2H maakaasu ja IP/B nestekaasu), yleensä sanoina maakaasu ja/tai propaani/butaani sekä
 • käyttöpaine (20 mbar maakaasu ja 30 mbar nestekaasu).

Käyttö- ja huolto-ohjeissa on kerrottu laitteen käyttöönottoon ja käyttöön liittyvät asiat. Ohjeet tulee olla joko suomeksi tai ruotsiksi.


Kaasulaitteen turvallisuus

Kaasulaitteen käyttöturvallisuus perustuu seuraaviin neljään peruskohtaan

 • kaasulaitetta käytetään suunniteltuun tarkoitukseen
 • kaasulaitteessa käytetään sitä kaasua ja sitä painetta joille laite on suunniteltu ja säädetty
 • kaasulaite asennetaan ohjeiden mukaisesti
 • kaasulaitteen kunnosta pidetään huolta säännöllisesti


Käyttölaitteen sijoitus

Kaasun käyttölaite tulee sijoittaa tilaan, jonka ilmanvaihto on riittävän suuri. Olemassa olevia ilmanvaihto-aukkoja ei saa tukkia. Mikäli laitteen ohjeissa on vaatimuksia sijoitustilan koolle, niin ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa. Riittämätön palamisilma synnyttää häkäkaasua,  joka on tappavan hengenvaarallinen.


Kaasulaitteen kunnosta huolehtiminen

Kaasulaitteen kunnossapitämiseksi riittää yleensä normaalit puhdistustoimenpiteet. Mikäli käyttölaite on ollut kauemmin poissa käytöstä, on syytä silmämääräisesti tarkistaa, että laitteeseen ei ole kertynyt likaa, roskia tai hyönteisten ja hämähäkin verkkojen aiheuttamia tukkeumia.


Mikäli käyttölaitteessa ilmenee toimintahäiriöitä, laite on syytä tarkistuttaa hyväksytyllä liikkeellä.


Kaasuasennukset ja jokamiehen asennus

Kiinteät kaasuasennukset saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike. Poikkeuksena tästä ovat nestekaasun pienasennukset, joissa nestekaasua johdetaan käyttölaitteelle letkua käyttäen. Nämä ns. jokamiehen asennukset saa tehdä ilman hyväksyttyä kaasuasennusliikettä.


Tukes hyväksyy hakemuksesta kaasuasennusliikkeet ja pitää rekisteriä liikkeistä. 


Jokamiehen asennukseen kuuluu:

 • kaasupullo paineensäätimineen
 • kaasuletku, pituus enintään 1,2 m
 • johdettaessa kaasu seinän läpi läpivientiin käytettävä metallinen läpivientikappale
 • metallinen jakokappale sekä sulkuventtiilit
 • kaasun käyttölaite

Jokamiehen asennuksessa on tärkeätä, että tietää mitä tekee. Jos tuntee vähänkin epävarmuutta, asennus on syytä jättää hyväksytyn liikkeen tehtäväksi.

 

Päivitetty 23.10.2014