Kiinteistö- ja pientalokattilat

 

Kiinteistö- ja pientalokattiloita ovat lämmitysjärjestelmissä olevat kiinteän polttoaineen kattilat, öljy- ja kaasulämmityslaitteistot, lämminvesivaraajat ja kalvopaisunta-astiat.  Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat lämmitystarve, käytettävissä olevat polttoaineet, teho sekä taloudelliset ja ympäristöön liittyvät seikat.

 

Kiinteän polttoaineen kattiloiden asennukset on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niissä on käytettävä ammattitaitoista asentajaa. Öljy- ja kaasulämmityslaitteistojen asennukset on teetettävä Tukesin hyväksymällä ammattitaitoisella asennusliikkeellä. Ammattitaidottomat ja virheelliset asennukset voivat aiheuttaa jopa hengenvaaran kattilan käyttäjälle.

 

Laitetoimittajan on

  • annettava kattilan käyttöä varten kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet kirjallisesti suomen- ja ruotsinkielellä (käyttö-, huolto- ja asennusohjeet, tietoja valvonnasta ja tarkastuksista)
  • tarvittaessa järjestettävä käyttökoulutus.

 

Lämmityskattilan turvallinen käyttö edellyttää, että

  • kattila on turvallinen ja vaatimustenmukainen,
  • se on koottu ja asennettu oikein sekä
  • sijoitettu paloturvallisesti.

 

Kiinteän polttoaineen kattilaa hankittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ylikuumenemissuojaan, takatulen estoon sekä kattilan ja hormin yhteensopivuuteen. Valmistajien laatimista asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeista on löydyttävä tiedot

  • ylikuumenemissuojasta
  • takatulen estojärjestelmästä
  • kattilan ja hormin yhteensopivuudesta sekä suojaetäisyyksistä,
  • kattilan nimellistehoarvot ja
  • savukaasujen lämpötilat.

 

Klapikattiloissa on oltava asianmukainen ylikuumenemissuoja. Tällainen on esim. jäähdytyskierukka.

 

Automaattinen polttoaineen syöttölaitteisto on aina suojattava takatulen estämiseksi. Takatulta voidaan estää esim. sammutusjärjestelmällä, sulkusyöttimellä tai polttoaineen syöttölaitteiston rakenteellisilla järjestelyillä.


Kattilan arvot eivät saa ylittää hormin vastaavia arvoja. Suurin osa metallisten savuhormien tulipaloista on johtunut kattilan ja hormin yhteensopimattomuudesta. Tehoiltaan liian pieniin savuhormeihin on yhdistetty tehoiltaan suurempia kattiloita.

 

Kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat laitteiden käytöstä, kunnossapidosta, nuohouksesta ja käyttöön liittyvistä tarkastuksista.  Savuhormi on nuohottava ja tarkastettava vähintään kerran vuodessa.

 

Tärkeällä pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin Tukesin hyväksymän ammattitaitoisen tarkastusliikkeen toimesta. Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Seuraavan tarkastuksen ajankohta määräytyy ensimmäisen tarkastuksen perusteella tehdystä säiliön kuntoluokituksesta.

 

Kattilahuoneen välittömässä läheisyydessä on oltava vähintään yksi käsisammutin ja pikapaloposti tai helposti käyttöön otettava vesiletku, joka on jatkuvasti kytketty vesijohtoverkkoon. Käsisammuttimen toimintakunto on varmistettava vähintään kahden vuoden välein tehtävillä tarkastuksilla. Tukesin hyväksymät käsisammutinliikkeet tarkastavat käsisammuttimen toimintakunnon.

 

Päivitetty 22.3.2016