Korut ja muut jalometallituotteet

 

Jalometallituotteiden (kulta, hopea, platina ja palladium) pitoisuudet ja merkinnät on Suomessa määritelty lainsäädännössä. Jalometalliesineissä on pääsääntöisesti oltava leimat, jotka kertovat valmistajan ja materiaalin. Aivan kevyitä tuotteita tämä ei kuitenkaan koske; 1 g tai sen alle painava kulta-, platina- tai palladiumtuote voi olla myynnissä ilman leimoja, hopeassa painoraja on 10 g.

 

Läheskään kaikissa maissa ei ole jalometallituotteita koskevaa lainsäädäntöä tai markkinavalvontaa, joten tuotteiden hankkiminen ulkomailta on aina enemmän tai vähemmän ostajan omalla vastuulla.

 

Nettikauppaa ja yksityishenkilöiden välistä kauppaa koskevat samat säädökset kuin muutakin kaupankäyntiä. Myyjä vastaa siitä, että tuotteet täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset. Jalokiville ja helmille ei Suomessa ole lainsäädäntöä.

 

Pitoisuudet Suomessa

Suomessa hyväksytyt pitoisuudet ja vapaaehtoiset leimojen pohjamuodot.

 

leimakuvat


Jalometallipitoisuus on ilmaistu leimassa tuhannesosina, esim. 585 tarkoittaa sitä, että tuotteessa on 58,5 % kultaa ja loppuosa on eri seosmetalleja. Lisätietoja

 

Leimamerkinnät

Suomessa myynnissä olevissa jalometallituotteissa pitää olla joko Tukesissa rekisteröity nimileima ja pitoisuusleima tai tarkastusleima ja pitoisuusleima. Lisäksi voi olla muita leimoja.

 • Pitoisuusleimat (linkki edelliseen kohtaan)
 • Nimileimalla yksilöidään jalometallituotteen maahantuoja, valmistaja tai myyjä. Esimerkkejä nimileimoista:

kuviolliset nimileimat

C        HOT      RURU

KuKa       aari          K:lin

 

 • Voit hakea tietoa nimileimoista Tukesin ylläpitämästä nimileimarekisteristä
 • Tarkastusleima kertoo, että tuote on tarkastettu ja täyttää jalometallilainsäädännön vaatimukset.      

                 
 • Suomalainen tarkastusleima

                Suomalainen tarkastusleima.


 

Romukulta

Jotkut yritykset ostavat kultaesineitä kierrättääkseen niiden materiaalin. Ostaja on kiinnostunut tällöin vain tuotteen kultapitoisuudesta, joten 375- kullasta maksetaan huomattavasti vähemmän kuin 750-pitoisesta korusta.

 

Kultatuote kannattaa punnita itse ennen myyntiä, jotta osaisi arvioida ostotarjousta, sillä ostaja antaa tarjouksen tuotteen kultapitoisuuden ja painon perusteella. Kannattaa myös vertailla eri ostajien tarjoamia hintoja. Lisätietoa vaaoista

 

Jos korussa on arvokkaita kiviä tai se on esimerkiksi antiikkiesine, siitä voi saada paremman hinnan myymällä sen jälleenmyyjälle tai vaikkapa huutokaupassa.

 

Allergia

Yleisin allergian aiheuttaja koruissa on nikkeli. Jalometallikoruissa nikkeliä käytetään seosaineena osassa valkokultatuotteita. Kuluttajan kannattaa aina kysyä myyjältä sisältääkö tuote nikkeliä. Muissa kuin jalometallikoruissa nikkelin käyttö on yleistä. Lisätietoa

 

Myös muut metallit kuin nikkeli voivat aiheuttaa allergiaa. Jopa kullalle voi olla allerginen, tosin se on hyvin harvinaista. Korujen puhtaudesta on aina hyvä pitää huolta, ettei aiheuta iholle turhaa mekaanista ärsytystä.

 

Ihon värjääntyminen

Kultatuote voi värjätä ihoa. Se ei merkitse sitä, että tuotteen kultapitoisuus ei olisi oikea. Värjääminen voi johtua mm. seuraavista syistä:

 • Kun esimerkiksi ketjua pidetään kaulassa, lenkit voivat hankautua toisiaan vasten ja irrottaa pieniä metallipartikkeleita, jotka värjäävät ihoa.
 • Ulkoiset ympäristötekijät voivat vaikuttaa. Lämpimässä meri-ilmastossa voivat merivedestä vapautuvat kloridit vahvistaa normaalia ihon kloridiefektiä ja aiheuttaa läikkiä koruun. Lähellä sijaitsevan tehtaan päästöt, kosmetiikka tai puhdistuskemikaalit voivat aiheuttaa saman efektin.
 • Koruun voi tulla tummentumia ilmansaasteiden ja rikkiyhdisteiden vuoksi. Tummentumat puolestaan voivat värjätä ihoa.
 • Kosmetiikasta peräisin oleva pöly tai puuteri iholla voi kuivassa ja pölyisessä ympäristössä toimia kuten hiekkapaperi ja irrottaa pieniä metallipartikkeleita korusta.
 • Lääkitys voi aiheuttaa muutoksia ihon normaalin erityksen koostumukseen ja aiheuttaa ihon värjääntymisen.


Hopeasavi

Markkinoilla on myytävänä erilaisia hopea- ja kultasavimassoja, joista voi valmistaa koruja kotioloissa. Koska massat ovat raaka-ainetta, jalometallituotteista annettua lakia ja asetusta ei sovelleta niihin. Tilanne muuttuu silloin, kun massasta valmistetaan tuote ja se saatetaan markkinoille. Tuotteen markkinoille saattaja vastaa siitä, että tuotteessa on säädetyt leimat. Myös pitoisuus on syytä varmistaa ennen tuotteen myymistä. Mikäli massasta valmistetaan koruja omaan käyttöön, niitä ei tarvitse leimata.

 

Päivitetty 23.10.2014