Kyllästettyä puuta vain erityistarpeeseen

 

Nykyään kuluttajille myytävä kyllästetty puu ei sisällä kromia tai arseenia. Kyllästetyn puutavaran käyttöiän aikana kaikkia tehoaineita liukenee puusta ja päätyy lopulta ympäristöön. Siksi kyllästettyä puutavaraa tulee käyttää erityisen pitkäaikaista kestävyyttä vaativiin rakennuskohteisiin ja rakentamisesta syntyvä jäte on toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi.

 

Rakennusmateriaaliksi myytävä kyllästetty puu on yleensä Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston määrittelemää A- tai AB-luokkaa. A-luokan puutavara sisältää enemmän tehoaineita kuin AB-luokan puu, ja se on tarkoitettu pysyvästi maakosketuksessa oleviin rakenteisiin, kuten maahan upotettuihin aidantolppiin ja terassien perustuksiin. AB-luokan puutavaraa voi käyttää taas muihin kosteudelle alttiiksi joutuviin rakenteisiin, joiden pitää esimerkiksi turvallisuuden vuoksi kestää käytössä pidempään. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi terassien laudoitukset, ulkoportaat ja kaiteet.

 

Säälle jonkin verran alttiiksi joutuvissa, mutta vähemmän kestävyyttä vaativissa kohteissa, kuten ikkunanpuitteissa voidaan käyttää Pohjoismaisen puunsuojaneuvoston määritelmän mukaista B-luokkaan kyllästettyä puuta. Muihin kohteisiin, kuten aitojen laudoituksiin ja talojen verhoiluihin, voidaan hyvin käyttää kyllästämätöntä puuta. Myös helposti uusittavat kohteet, kuten laiturin katelaudat, voi hyvin tehdä kyllästämättömästä laudasta.

 

Vuosittain Suomessa käytetään painekyllästettyä puutavaraa tuhansia kuutiometrejä. Osa käytöstä on tarpeetonta ja lisää ympäristön kuormitusta. Esimerkiksi puutarhakalusteita ei kannata suojata kemiallisesti vuosikymmenten varalle, jos niitä joka tapauksessa vaihdetaan useammin. Tarpeettomasta käytöstä syntyy turhaan vaikeasti käsiteltävää jätettä. 

 

Päivitetty 11.11.2010