Mittauslaitteet kaupankäynnissä

Kaupankäynnin mittaukset kuuluvat kuluttajan arkeen. Ostamme hedelmiä itsepalveluna ja leikkeleitä lihatiskiltä, tankkaamme bensiiniä, ostamme pätkän puutarhaletkua ja tilaamme ravintolassa juotavaa. Yleensä emme mieti ostetun hyödykkeen määrän luotettavuutta. Hinnan määrittelyssä käytettävien mittauslaitteiden luotettavuutta valvotaan ja laitetyypistä riippuen niiden toiminta tarkastetaan säännöllisesti. Näin varmistetaan, että kuluttaja saa oikean määrän tuotetta. Kauppiaat taas hyötyvät siitä, että kaupankäynnin säännöt ovat samat kaikille eikä kilpailu vääristy epäluotettavien mittausten vuoksi.

 

Yleisessä kaupankäynnissä on aina käytettävä lain vaatimukset täyttävää mittauslaitetta, kun sitä käytetään tuotteen hinnan määrittämiseen.  Tuotteen hinta voi määräytyä esimerkiksi sen painon, tilavuuden tai pituuden mukaan.  Kaikkien tällaisten mittauslaitteiden on oltava rakenteeltaan, kestävyydeltään, mittaustarkkuudeltaan ja luotettavuudeltaan sopivia niille aiottuun käyttötarkoitukseen.  Yleensä laitteen valmistajan on todistettava, että laite täyttää sille asetetut vaatimukset. Niiden luotettavuus on varmennettava myös käytön aikana. Yleensä mittauslaitteiden toiminnan luotettavuus on tarkastettava kolmen vuoden välein.

 

Tavallisimpia kaupankäynnin mittauslaitteita

  • Vaa'at. Tavallisissa kaupoissa käytetään vaakoja mm. hedelmä- ja vihannesosastolla sekä palvelutiskeillä. Tavallinen kaupan vaaka on sijoitettava tärinättömälle alustalle. Palveluvaaka on sijoitettava siten, että asiakas näkee punnitustuloksen.  Erilaisia vaakoja käytetään myös mm. soratavaran tai ajoneuvojen kuorman punnitsemiseen. 
  • Pituusmitat ja -mittarit. Pituusmittoja käytetään esimerkiksi kangaskaupoissa, rautakaupoissa ja vaikkapa venetarvikeliikkeissä kankaiden, mattojen, kaapelien ja köysien mittaamiseen metritavarana. Mittanauhoille ja kiinteille pituusmitoille eli mittasauvoille riittää, että ne täyttävät vaatimukset käyttöönoton yhteydessä. Kaapelimittareiden, mattomittareiden ja muiden pituusmittareiden luotettavuus on varmennettava uudelleen kolmen vuoden välein.
  • Polttonestemittarit. Huoltoasemien tutuin mittauslaite on jakelumittari, jolla mitataan ostetun polttoaineen määrä. Polttonestemittareita on myös mm. lämmitysöljyä myyvissä säiliöautoissa.  Polttonestemittareiden luotettavuus on varmennettava kahden vuoden välein.  
  • Torikaupan kapat ja lieriömitat. Torikauppa ja tienvarsimyynti eroavat hieman tavallisesta kaupasta, sillä siellä voidaan kiinteitä tuotteita mitata tilavuusmitoilla, kuten perinteisillä perunakapoilla tai lieriömäisillä marjamitoilla. Nämä perinteiset torikaupan mittauslaitteet eivät ole luotettavuudeltaan vaa'an veroisia, mutta niiden käyttö sallitaan, koska torikauppa on pienimuotoista ja lyhytaikaista.
  • Veden, lämpöenergian, sähkön ja kaasun kulutuksen mittauslaitteet
  • Ravintolan anniskelumitat ja -mittarit.  Alkoholijuomien määrä on aina mitattava ennen tarjoilua. Anniskelussa käytettävät mittauslaitteiden ja mittojen on täytettävä vaatimukset, ellei tarjoilussa käytetä hyväksyttyjä viivamitallisia laseja. Anniskelun mittauslaitteita ovat mm. lieriömäiset viinamitat, pullonsuumittarit, viinapistoolit ja annostelevat oluthanat.

 

Mitä tehdä, jos epäilee mittauslaitteen luotettavuutta?

Mittauslaitteet voivat joskus huolloista ja tarkastuksista huolimatta vikaantua. Jos kuluttaja alkaa epäillä, että mittauslaite ei toimi luotettavasti, on ensin parasta ottaa yhteyttä laitteen omistajaan tai kaupan toiseen osapuoleen: esimerkiksi kauppiaaseen, huoltoaseman hoitajaan tai vesihuoltolaitokseen. Heidän kanssaan voi neuvotella omasta mittaustapahtumasta ja tapausten vaatimista menettelyistä. Mittauslaitteiden valvontaviranomaisia ovat Aluehallintovirasto ja Tukes, joihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

 

Päivitetty 23.10.2014