Nestekaasun käyttö

 

Nestekaasun käyttö on turvallista, kun laitteet on muistettu huoltaa ja niitä käytetään oikein. Tyypillisiä nestekaasun käyttölaitteita ovat liedet, jääkaapit, grillit ja lämmittimet. Useimmiten näiden laitteiden käyttö liittyy vapaa-aikaan, esim. käyttö kesämökeillä, matkailuajoneuvoissa tai veneissä.

 

Kuluttajien yksityiskäyttöön tarkoitetut kaasulaitteet ovat käyttövalmiita. Kaasulaitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa on myös noudatettava valmistajan ohjeita, jotka on laitteen käyttö- ja asennusohjeessa. Kiinteitä asennuksia saavat tehdä ainoastaan Tukesin hyväksymät kaasuasennusliikkeet.

 

Kotitalouslaitteiden hyvä hoito tarkoittaa myös tarvittavien kaasuasennusten säännöllistä omatoimista tarkastamista.

 

Käytössä …

 • tarkista laitteistosi kunto ja tiiviys säännöllisesti
 • vaihda ja huollata kuluneet osat ajoissa
 • huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta käyttötiloissa
 • noudata käyttö- ja huolto-ohjeita
 • poistuessasi pitemmäksi ajaksi käyttöpaikasta sulje pulloventtiili; painoventtiiliä käytettäessä käännä paineensäätimessä oleva vipu kiinni-asentoon, kierreventtiiliä käytettäessä kierrä venttiili kiinni.

 

Tiesitkö, että…

 • nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne
 • vuotanut nestekaasu syttyy pienestäkin kipinästä tai muusta sytytyslähteestä
 • vuotanut kaasu kerääntyy lattian rajaan tai mataliin paikkoihin
 • mikäli palamisilmaa ei ole riittävästi, muodostuu palamisessa myrkyllistä häkää.

 

Jos tunnet kaasun hajua…

 • sulje pulloventtiili
 • älä käytä avotulta
 • älä käytä sähkökatkaisijoita
 • tuuleta käyttötila huolellisesti
 • etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili
 • vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja tee tarpeelliset toimenpiteet.

 

Huolellisella toiminnalla varmistat nestekaasun turvallisen käytön. Älä tee "omia virityksiä!

 

Lue lisää mm. nestekaasupullon vaihdosta täältä.

 

Lopullisesti käytöstä poistettua laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi uudelleen. Tällöin laite toimitetaan romutettavaksi, tarkempia ohjeita saa kunnan jätehuollosta. Vanhoja, jo kerran käytöstä poistettuja laitteita, on kuitenkin myös myytävänä. Näiden laitteiden käyttöikä jatkuu edelleen, jos laitteet ovat käyttökuntoisia.

 

Käytöstä poistettavat tai tarpeettomat kaasupullot toimitetaan kierrätykseen esimerkiksi huoltoasemien kautta. Jos laitteet eivät selvästi enää vastaa nykyistä turvallisuustasoa, niitä ei suositella käytettäväksi. Tällaisia laitteita voivat olla esimerkiksi yli 20 vuotta vanhat kaasuliedet. Kaasuliesissä ei 1970-luvulla ollut turvalaitteena liekinvarmistimia.

 

Materiaalia

Päivitetty 23.10.2014