Sähkölaitteet

Suomessa on markkinoilla noin 100 000 erilaista sähkölaitetyyppiä. Yleisimmin nämä laitteet ovat pistotulpalla verkkoon kytkettäviä.


Sähkölaitteen mukana saat laitteen käyttö- ja huolto-ohjeen, jota on syytä noudattaa. Käyttö- ja huolto-ohjeet kannattaa säilyttää. Käyttöohjeen avulla opit käyttämään laitetta oikein ja saat laitteestasi enemmän hyötyä. Ohjeiden mukainen huolto pidentää laitteen ikää, vähentää palovaaraa ja estää laitteen ominaisuuksien huononemista. Jos huomaat laitteessa vian tai toimintahäiriöitä, korjauta se heti. Jos ohjekirjasta ei löydy huolto-ohjetta, vie laite huoltoon. Sähkölaitteita saavat korjata Tukesin rekisteröimät sähköalan asennus- ja huoltoliikkeet.


Jos laitteen käyttöohjeessa asetetaan käyttöpaikalle tai -lämpötilalle rajoituksia, noudata niitä. Esim. pakastimen käyttöympäristön lämpötilan alaraja on yleensä +10° C. Valmistaja ei siten takaa turvallisuutta tai laitteen toimintaa talvella kylmävarastossa.

 

Sähköturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota ulkotiloissa. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on aina oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Pitkäaikaiseen ulkokäyttöön tarkoitetun sähkölaitteen koteloinnin on oltava niin tiivis, ettei sen sisään pääse vettä.

 

Sähkölaitteita ei tulisi säilyttää kosteissa tiloissa. Ulkovarastossa säilytettävät sähkölaitteet saattavat vaurioitua talviaikaan pakkasen vaikutuksesta.

 

Kotien sähkö- ja elektroniikkaromut (SER-romu) voi toimittaa niille tarkoitettuun keräyspisteeseen maksutta. Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on ns. Roskis-merkit, jotka kertovat, että laitteet eivät kuulu sekajätteisiin.

 

 

 

Muista vielä:

 • Irrota pistotulppa pistorasiasta aina pitämällä kiinni pistotulpasta.
 • Tarkkaile laitteiden liitäntäjohtojen ja jatkojohtojen kuntoa.
 • Sähköjohtoa ei saa paikata teipillä, eristysnauhalla tai laastarilla.
 • Ota huomioon jatkojohdon kuormitettavuus. Vältä monen suuritehoisen laitteen samanaikaista käyttöä samalla jatkojohdolla
 • Älä muuta jatkojohdon tai sähkölaitteen johdon tai pistotulpan rakennetta.
 • Älä säilytä johtoja kuumien pintojen läheisyydessä, esim. patterin päällä.
 • Vältä liittämästä useita jatkojohtoja peräkkäin.
 • Sähköä ei saa tuoda jatkojohdolla toiseen huoneeseen, jossa on erilaiset pistorasiat.
 • Jos laite, sen pistotulppa tai pistorasia on mustunut, vie laite huoltoon.
 • Ollessasi kylvyssä, suihkussa tai uimassa älä pidä laitteita kiinni sähköverkossa äläkä koske niihin.
 • Älä kuivaa vaatteita kiukaan yläpuolella tai sähkölämmittimen päällä.


Lue lisää mm. sähkölaitteiden merkinnöistä, valaisimista jne.  Kodin sähköturvallisuusoppaasta.

 

Vaaralliset sähkölaitteet

Suurin osa markkinoilla olevista sähkölaitteista täyttää sähköturvallisuusvaatimukset. Markkinoilta löytyy kuitenkin vuosittain satoja turvallisuudeltaan puutteellisia tuotteita. Hengenvaaraa aiheuttavia tuotetyyppejä löydetään vuosittain muutamia kymmeniä.

 

Tukes valvoo myytävänä olevia sähkölaitteita ja -tarvikkeita. Tarvittaessa teetetään laitetestejä pätevillä testauslaitoksilla. Testauksessa havaittuja turvallisuutta vaarantavia puutteita voivat olla mm.

 • sähkölaitteen aiheuttama välitön sähköiskun tai tulipalon vaara,
 • puutteellinen kosketussuojaus ja
 • laitteen teleliikennettä estävä häiriösäteily.

Jos epäilet tai havaitset sähkölaitteessasi turvallisuuspuutteita, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

Päivitetty 13.9.2017