Tulisijat

Kiinteistöön on hankittava tulisija sen käyttötarkoituksen mukaan. Tarjolla on tulisijoja, jotka toimivat rakennuksen ensisijaisen lämmitysjärjestelmän tukena sekä tulisijoja, joilla lämmitetään koko rakennusta tai sen osaa. Näiden lisäksi on tulisijoja, jotka sopivat pelkästään tunnelman luomiseen.

 

Kiinteistöön hankittava tulisija tulee aina liittää siihen ominaisuuksiltaan sopivaan hormiin, niin että ne muodostavat paloturvallisen ja toimivan kokonaisuuden. Tehdasvalmisteinen tai paikanpäällä muurattu tulisija liitetään joko muurattuun tai tehdasvalmisteiseen hormiin, joista yleisimpiä ovat metalliset kevytsavuhormit. Hormien ja tulisijojen soveltuvuudesta rakennuskohteeseen päättävät aina paikalliset paloturvallisuutta ja rakentamista valvovat viranomaiset. Turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi tulee myös huolehtia tulisijan ja hormin asianmukaisesta nuohoamisesta.


Tulisijoja käytettäessä on aina noudatettava valmistajan antamia ohjeita käytettävän polttoaineen määrästä ja laadusta. Sopimaton poltettava materiaali (esim. erilaiset jätteet ja roskat) tai liian suuri polttoaineen määrä nostavat tulisijan palokaasujen lämpötilaa liian korkeaksi ja vaurioittaa sekä tulisijaa että hormia. Se taas aiheuttaa tulipalon vaaran.

Päivitetty 23.10.2014