Lastenhoitotarvikkeet

 

Lastenhoitotarvikkeella tarkoitetaan tuotetta, joka helpottaa esimerkiksi lapsen nukkumista, kantamista, kuljettamista, syöttämistä tai hygienian hoitoa. Lastenhoitotarvikkeita ovat mm. lastenvaunut, kantokopat, syöttötuolit, tutit ja tuttipullot sekä ruokalaput.

 

Lelujen ohella lastenhoitotarvikkeiden turvallisuus on erityisen tärkeä asia, koska lapset ovat haavoittuva kuluttajaryhmä. Lastenhoitotarvikkeiden pitää täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännössä asetetut yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle.

 

Lastenhoitotarvikkeessa tulee olla tarvittavat tiedot, jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti koko käyttöajan. Tiedot tulee antaa selkeästi, ymmärrettävästi sekä suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lastenhoitotarvikkeessa tai sen pakkauksessa on oltava mm.

  • tuotteen kauppatavan mukainen nimi
  • tiedot valmistajasta, valmistajan valtuuttamasta edustajasta tai maahantuojasta.
  • käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, kuten ruokailuvälineiden ja tekstiilien pesu- ja puhdistusohjeet sekä mahdolliset varoitukset.

Noudata aina käyttöohjeita ja varoituksia. Älä koskaan jätä vauvaa tai pientä lasta ilman valvontaa! Vauvaa tai pientä lasta ei tule jättää ilman valvontaa, vaikka käytössä olisi turvallisuutta parantavia tuotteita ja välineitä, kuten esimerkiksi turvaportti, valjaat tai hellasuoja, koska tuotteet eivät itsekseen estä tapaturmia.

 

Lisätietoja kodin turvallisuudesta löytyy kotitapaturmien ehkäisykampanjan verkkosivuilta.

 

Puute tuotteen turvallisuudessa on aina kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe. Kuluttaja on tällöin oikeutettu virheen hyvitykseen, käytännössä yleensä palauttamaan tuotteen ja saamaan rahat takaisin.

 

Käytettyjen lastenhoitotarvikkeiden turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vanhat lastenhoitotarvikkeet eivät välttämättä vastaa turvallisuustasoltaan uudempia tai täytä kaikkia nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Käytetyn lastenhoitotarvikkeen turvallisuus on saattanut merkittävästi heiketä esimerkiksi rakenteiden kulumisen seurauksena. Lisäksi on muistettava, että erityisesti vauvoille tarkoitettujen tuotteiden hygieniavaatimukset ovat korkeat ja että käytetyn tuotteen hygieenisyydestä ja puhtaudesta saattaa olla vaikea varmistua.

 

Päivitetty 27.10.2014