Kodin esineiden nappiparistot vaaraksi lapsille

Pieniä paristoja sisältävät kodin esineet tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja tarkistaa lelujen paristoluukut säännöllisesti.

 

Lapset laittavat suuhunsa mielellään myös sellaisia esineitä, joita ei ole tarkoitettu lapsille. Autonavaimet, kaukosäätimet, vaa’at, lelut ja monet muut kodin arkiset esineet sisältävät pieniä paristoja, ja paristoluukut saattavat aueta lapsen käsissä. Paristoja tarvitaan myös monissa leluissa, jotka tuottavat ääntä, valoja tai liikettä. Markkinoilla on havaittu esimerkiksi sormihyrriä eli fidget spinnereitä, joissa on led-valot ja joista nappiparistot voivat irrota liian helposti.

 

Erityisesti lelujen valmistajien on huolehdittava, etteivät lelujen paristot pääse irtoamaan. Lelut voivat kulua ja rikkoontua rajuissa leikeissä, ja lapsi voi saada pariston suuhunsa, siksi paristolelujen kunto on hyvä tarkistaa aika ajoin.

 

Jos lapsi nielee pariston, seuraukset voivat olla vakavat. Ympäri maailman raportoidaan vuosittain onnettomuuksia, joissa lapsi on saanut vakavia vammoja nieltyään pariston.

 

Vaarana tukehtuminen ja ruokatorven vauriot

Jos lapsi on niellyt nappipariston, on se voinut juuttua lapsen kurkkuun tai ruokatorveen, jonka seurauksena voi olla tukehtuminen tai vakava ruokatorven vaurioituminen. Nappiparisto voi kokonsa puolesta tukkia hengitystiet tai kosketus syljen kanssa voi laukaista paristossa sähkövirran, joka voi syövyttää esimerkiksi ruokatorvea.

 

Nielikö lapsi pariston?

  • Jos lapsella on nielemis- tai hengitysvaikeuksia tai hän kuolaa, kakoo tai oksentelee, vie lapsi välittömästi lääkäriin.
  • Jos alle 6-vuotias on niellyt tai epäilet hänen nielleen minkä tahansa kokoisen nappipariston, vie lapsi välittömästi lääkäriin ja röntgenkuvaan.
  • Jos 6–12-vuotias lapsi on niellyt nappipariston, joka on halkaisijaltaan yli 2 cm, vie lapsi lääkäriin ja röntgenkuvaan. Jos pariston halkaisija on alle 2 cm, seuraa tilannetta kotona 48 tuntia. Jos paristo ei ole poistunut elimistöstä tuona aikana, vie lapsi lääkäriin.
  • Jos pariston on niellyt yli 12-vuotias lapsi tai aikuinen ja oireita ei ole, tilannetta voi seurata kotona ja lääkäriin mennä harkinnan mukaan.
  • Epäselvissä tapauksissa saat toimintaohjeet Myrkytystietokeskuksen päivystyksestä, p. 09 471 977.

 

Vältä paristojen vaarat:

  • Katso ympärillesi: pikkuparistoja on yllättävän monissa kodin jokapäiväisissä esineissä, kuten auton ovien kaukosäätimessä. Pidä tällaiset esineet poissa lasten ulottuvilta. 
  • Tarkista säännöllisesti, että paristolelut ovat kunnossa eikä lapsi voi saada paristolokeroa auki. 
  • Hävitä käytöstä poistetut paristot välittömästi. Jos keräät niitä kierrätystä varten, varmista, että lapset eivät pääse keräyslaatikkoon käsiksi. Lisätietoja akkujen ja paristojen hävittämisestä

 

 

Paristoleluille tiukimmat vaatimukset

Minkään ikäisille lapsille tarkoitetuista leluista ei saa irrota nappiparistoja. Leluissa nappiparistolle tarkoitettuun tilaan ei saa päästä ilman työkaluja tai suorittamatta vähintään kahta toisistaan riippumatonta samanaikaista toimintoa lukitusmekanismin avaamiseksi. Alle kolmevuotiaille lapsille tarkoitettujen lelujen kaikki paristot, mallista riippumatta, eivät saa olla saavutettavissa ilman työkaluja. Paristokäyttöisten lelujen turvallisuusominaisuuksista on vaatimuksia standardissa SFS-EN 62115 – Sähkökäyttöisten lelujen turvallisuus.

 

 

Päivitetty 27.7.2017