Hormittomat takat

 

Hormittomien takkojen (ns. sisustustakat /designtakat / biotakat / kevyttakat) tulee täyttää tuoteturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset eli niiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Hormittomien takkojen valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että tuote on turvallinen ja että siinä on varoitusmerkinnät sekä asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset asennus- ja käyttöohjeet (mukaan lukien turvallista asentamista helpottavat havainnolliset kuvat, erityisesti seinään kiinnitettävissä malleissa). Takkojen käytössä on erityisesti huomioitava, että takka asennetaan ohjeiden mukaan sille soveltuvaan paikkaan, takkaa valvotaan sen käytön aikana sekä siihen, että takka sammutetaan oikealla tavalla.

 

Asennus

 • Takka on aina sijoitettava riittävän kauaksi palavista materiaaleista, esim. verhoista ja muista sisustustekstiileistä. Takan päälle ei saa sijoittaa palavia materiaaleja
 • Takan asentamisessa huoneistoon on noudatettava annettuja ohjeita huonetilan vähimmäispinta-alasta (m ² ) tai tilavuudesta (m ³ )
 • Takan asennuksen yhteydessä takan taakse tulee sijoittaa riittävän suurikokoinen palosuojalevy, ellei seinän rakennusmateriaali ole jo ennestään palamatonta materiaalia (tämä koskee myös ns. lattiamalleja)

 

Polttoaine

 • Hormittomien takkojen polttoaineena voidaan käyttää vain tähän tarkoitukseen soveltuvaa polttoainetta
 • Polttoaineen säilyttämisessä ja käytössä on noudatettava annettuja ohjeita ( riittävän tarkat ohjeet tulee löytyä sekä käyttöohjeesta että polttoaineen säilyttämiseksi tarkoitetusta säilytysastiasta)
 • Asuinhuoneistossa saa säilyttää enimmillään 25 l herkästi syttyvää ainetta
 • Bioetanoli on herkästi syttyvää ainetta ja se tulee säilyttää paloturvallisessa paikassa

 

Takan käyttö

 • Takan käytön aikana on valvottava, etteivät lapset tai kotieläimet pääse kosketuksiin takan kanssa
 • Käytön aikana takaa ei saa jättää ilman valvontaa
 • Tulen sammuttamiseen ei saa käyttää vettä tai muuta nestettä (roiskumisvaara)
 • Takan sammuttaminen on syytä tehdä erikseen suunnitellun liekinsammuttimen avulla
 • Takkaan ei saa laittaa polttoainetta lukuun ottamatta mitään palavaa materiaalia
 • Takan lähellä suositellaan pidettäväksi jotain alkusammutusvälinettä
 • Huoneisto on syytä tuulettaa huolellisesti käytön jälkeen

 

Lattialle sijoitettavan hormittoman takan tulee olla riittävän tukeva niin, ettei se kaadu esim. siihen kohdistuvan tönäisyn tai törmäyksen voimasta. Tämä voidaan varmistaa joko varustamalla takka tarvikkeilla, joilla se voidaan kiinnittää tukevasti seinään tai lattiaan, tai muulla riittävän turvallisella tavalla.

 

Päivitetty 27.10.2014