Rakennustuotteet

Kun kuluttaja on hankkimassa rakennustuotetta, CE-merkinnällä tai ilman, on varmistuttava siitä, että tuote soveltuu siihen käyttötarkoitukseen, mihin sitä ollaan hankkimassa. Tuotteiden myyjien pitää pystyä kertomaan tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin.

 

CE-merkintä voi olla kiinnitettynä itse rakennustuotteeseen tai tuotteen pakkaukseen. Rakennustuotteen CE-merkintä perustuu yleensä tuotekohtaiseen yhdenmukaistettuun tuotestandardiin. Tuotekohtaisessa standardissa määrätään, mitä teknistä tietoa CE-merkinnän yhteydessä pitää tuotteesta esittää. Merkinnän sisältö vaihtelee paljon eri tuoteryhmien välillä. On tuotteita, joiden merkinnät sisältävät paljon teknistä tietoa, toisissa tuotteissa merkintä saattaa olla hyvinkin pelkistetty.

 

CE-merkintä rakennustuotteissa on pakollista niille tuotteille, jotka kuuluvat jonkin yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan, muille rakennustuotteille se on vapaaehtoista. Myymälässä saattaa tämän takia olla useita tuotteita samaan tarkoitukseen, mutta osassa tuotteita on CE-merkintä ja osasta se saattaa puuttua.

 

 

Päivitetty 27.10.2014