Sähköasennukset

Kiinteistön sähköasennukset ja sähkölaitteet muodostavat yhdessä sähkölaitteiston. Sähkölaitteiden oikea sijoitus ja käyttö sekä sähkölaitteiden ja -asennusten kunnossapito, ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita. Sähköasennukset kuluvat käytössä ja vaativat seurantaa, huoltoa ja korjausta.

 

Sähkölaitteiston osiin kertynyt lika, pöly tai kosteus lisää valokaaren ja sähköpalon syttymisen vaaraa. Mekaaniset vauriot, kuten rasioiden kansien rikkoontuminen ja johtojen vauriot, aiheuttavat sähkötapaturman vaaran.

 

Kiinteistöissä saattaa olla hyvinkin vanhoja sähköasennuksia, jotka eivät kaikilta osin vastaa uusien asennusten sähköturvallisuusvaatimuksia. Vanhoja asennuksia ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, jos ne täyttävät asennusajankohdan määräykset eikä asennusolosuhteisiin ja ympäristöön ole tullut muutoksia. Vanhoja asennuksia voidaan uusia ja laajentaa esim. lisäämällä pistorasioita ja valopisteitä sen sijaan, että käytetään jatkojohtoja laitteiden liittämiseksi verkkoon.

 

Kun tarvitset uusia sähköasennuksia tai vanhojen korjaustöitä…

 • selvitä, että palvelua tarjoavalla yrityksellä tai sen käyttämällä aliurakoitsijalla on sähkötöihin tarvittavat oikeudet. Tarkista asia urakoitsijarekisteristämme.
 • tee kirjallinen sopimus tilaamastasi työstä. Näin varmistat kaikkien tilattujen töiden tekemisen ja selvennät vastuukysymyksiä.
 • varmista, että sähköurakoitsija tarkastaa asennukset ennen käyttöönottoa.
 • huolehdi, että saat tarvittavat asennuspiirustukset ja käyttöohjeet.
 • pyydä urakoitsijalta tarkastuspöytäkirja sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Hyvin pienistä asennustöistä, esimerkiksi pistorasian lisäyksestä, ei tällaista kuitenkaan tarvita. Tarkastuspöytäkirja on urakoitsijan antama vakuutus siitä, että sähkötyöt on tehty sähköturvallisuussäädösten mukaisesti.

 

Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -oppaassa kerrotaan, miten sähköön perehtymätönkin henkilö voi seurata sähkölaitteiston kuntoa ja miten voit selvittää, onko kodin tai kiinteistön sähköasennuksissa silmämääräisesti havaittavia vikoja. Sähkölaitteiston haltija on vastuussa siitä, että sähköasennukset ja -laitteet ovat turvallisia ja pysyvät käytössä turvallisina.

 

 • Valvo, että sähkölaitteiston käyttöympäristö säilyy ohjeiden mukaisena.
 • Huolehdi riittävästä kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta.
 • Korjauta havaitsemasi vialliset asennukset viipymättä.
 • Perehdy riittävästi laitteiden ja laitteiston ominaisuuksiin, mm.
  • missä pääkytkin sijaitsee?
  • mistä laitteiston tai sen osat voi tehdä jännitteettömiksi?
  • missä ovat eri laitteiston osia suojaavat sulakkeet ja muut suojalaitteet?
  • varmista, että laitteistosta on käytettävissä "sähkökuvat" ja laitteiden asennus- , huolto- ja käyttöohjeet 
 • Jätä omat viritykset tekemättä ja käytä ammattilaista sähkötöissä.


Tavalliselle sähkönkäyttäjälle ovat turvallisuussyistä sallittuja vain eräät pienet työt, joista on kerrottu enemmän osiossa "Tee se itse -sähkötyöt" ja Kodin sähköturvallisuusoppaassa. Varsinaiset sähkötyöt on aina teetettävä sähköalan ammattilaisella.

Päivitetty 10.7.2017