Sytyttimet ja tulitikut

EU:n alueella tapahtuu vuosittain arviolta 1500-1900 tapaturmaa ja 34-40 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jotka johtuvat savukkeensytyttimillä leikkivien lasten aiheuttamista tulipaloista. Lapsiturvallisena pidetään savukkeensytytintä, joka on muotoiltu ja valmistettu niin, ettei alle 4-vuotias lapsi tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa pysty käyttämään sitä.

 

Myös lapsiin vetoavat, muita esineitä muistuttavat savukkeensytyttimet ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat muun muassa sytyttimet, jotka muotoilultaan muistuttavat piirroshahmoja, leluja, ampuma-aseita, kelloja, puhelimia, soittimia, ajoneuvoja, ihmiskehoa tai sen osia, eläimiä, elintarvikkeita tai juomapakkauksia tai jotka soivat tai joissa on vilkkuvia valoja, liikkuvia esineitä taikka muita tehosteita.


Tulitikut

Kuluttajilta tulleen palautteen mukaan tulitikut mm. syttyvät huonosti ja katkeilevat sytytettäessä. Myös tikkujen rikkipäät ovat irtoilleet palavina, jolloin kuluttajille tai heidän omaisuudelleen on voinut aiheutua vahinkoa. Maahantuojien ja viranomaisten testeissä ei ole kuitenkaan tullut esille merkittäviä turvallisuuspuutteita, vaan tikut ovat täyttäneet niille asetetut turvallisuusvaatimukset.

 

Tulitikkujen maahantuojat, valmistuttajat ja myyjät vastaavat siitä, että tulitikut täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset ja että tikuista ei aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Tulitikkurasioissa on oltava myös kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset merkinnät suomeksi ja ruotsiksi, mm. ohjeistus siitä, että tulitikut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.

 

Kuluttajat voivat itse vaikuttaa tulitikkujen turvallisuuteen sytyttämällä ne oikein. Oikeaoppinen tapa on raapaista tikku kevyellä otteella itsestä poispäin – ei rajulla otteella tulitikkua askiin iskien.

 

Tikut on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja kuivassa paikassa sisätiloissa. Luonnonpuu reagoi herkästi kosteuden vaihteluihin ja siksi suuret lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa tulitikkujen ominaisuuksiin.

Päivitetty 27.10.2014