Tuotteiden merkinnät

Vaikka tuote itsessään olisi turvallinen, sen käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, ellei sitä osata käyttää oikein. Kuluttajan aseman turvaamiseksi kaikissa tuotteissa täytyy olla tietyt lakisääteiset tiedot. Käyttöohjeita ja varoitusmerkintöjä ei ole keksitty muuten vain, vaan ne ovat usein syntyneet todellisten, sattuneiden tapaturmien antaman opetuksen vuoksi. Suomessa kaikki merkinnät täytyy tehdä sekä suomeksi että ruotsiksi. Pelkkä vieraskielinen varoitusmerkintä ei riitä.

 

Nämä tiedot on pakkauksessa oltava:

  • Kulutustavaran kauppatavan mukainen nimi, joka kertoo käyttötarkoituksen (esim. "hiustenväriaine")
  • Valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi, jotta tarvittaessa kuluttaja tai viranomainen voi saada yhteyden.

Jos edellä mainitut tiedot eivät käy selvästi ilmi pakkausta avaamatta, ne on oltava pakkauksessa. Jos pakkauksen pinta-ala on riittämätön tai muuten sopimaton merkintöjen tekemiseen, merkinnät saa tehdä erilliselle lipukkeelle tms., joka on liitetty pakkaukseen tai kulutustavaraan.

 

Jos turvallisuuden kannalta on tarpeen, tuotteesta on lisäksi annettava seuraavat tiedot:

  • Tiedot koostumuksesta
  • Tieto sisällyksen määrästä
  • Valmistuserätunnus tms. tieto, jonka avulla kulutustavara voidaan yksilöidä tai jäljittää
  • Ohjeet kulutustavaran kokoamisesta, asentamisesta ym. sekä mahdollinen tieto siitä, että em. työt edellyttävät ammattitaitoa
  • Ohjeet käytöstä ja säilyttämisestä
  • Tarpeelliset varoitusmerkinnät ja ohjeet tarpeellisten henkilönsuojainten käyttämisestä
  • Huolto-, pesu-, puhdistus- ja hoito-ohjeet
  • Ohjeet tuotteen hävittämisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä vaaroista