Hiilikuituiset onkivavat

 

Varo tappavaa sähköä

Suurjännitteiset ilmajohdot ovat viime vuosina osoittautuneet vaaran paikoiksi pitkien onkivapojen kanssa kulkeville kalamiehille. Sähkövirta voi siirtyä ilmajohdosta liian lähellä olevaan sähköä johtavaan onkivapaan ja aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran. Onkijan kannattaakin olla valppaana sähkölinjojen lähellä.


Sähkö hyppää suurjännitejohdosta

Suurjännitteisten sähköjohtojen läheisyydessä sähköiskuun ei tarvita edes kosketusta. Virta ”hyppää” pienen ilmavälin yli sähköä johtavaan esineeseen, jos se joutuu liian lähelle.


Yleisin suurjännitejohto on jännitteeltään 20 kV (kilovolttia) ja sen vähimmäisturvaetäisyydet ovat johdon alla 2 m ja sivusuunnassa 3 m. Jännitteen kasvaessa varoetäisyydetkin pitenevät. Suurimpien 400 kV:n johtojen turvaetäisyys on 5 m.


Etäisyyksissä on otettava huomioon vavan ulottumisalue erilaisissa tavanomaisissa ja epätavanomaisissa tilanteissa. Käytännössä on viisasta noudattaa mainittuihin metrimääriin nähden paljon suurempia etäisyyksiä. Lisäksi onkijan on syytä riskin välttämiseksi aina pitää onkivapa koottuna ja täysin matalalla, jos joutuu kulkemaan sähkölinjan ali.

 

Hiilikuituvavat johtavat sähköä

Sähkölinjojen aiheuttamat tapaturmat onkijoille ovat yleensä sattuneet 6 m ja sitä pidemmillä hiilikuituvavoilla. Vapaa on onnettomuustilanteessa pidetty pystyasennossa sähkölinjan alla ja sähkö on purkautunut sen kautta onkijaan. Hiilikuitu materiaalina johtaa erittäin hyvin sähköä.

 

Onkijoiden on syytä muistaa hiilikuituvavan sähkönjohtavuus myös ukonilmalla. Ukkosen yllättäessä on onginta keskeytettävä tai vähintäänkin laskettava vapa pois kädestä maahan tai telineeseen.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 16.11.2010